Vestby kulturhus

Nytt kulturkvartal i Vestby kommune

Nytt kulturkvartal i Vestby kommune

Multiconsult er tildelt samspillskontrakt for nytt kulturkvartal i Vestby kommune, sammen med blant annet AF-gruppen og L2 Arkitekter.

28. juni 2019

Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye sentrum. Som Vestbys nye storstue skal kulturkvartalet bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.

– Utvikling av et nytt kulturkvartal i Vestby er et svært spennende prosjekt som vi gleder oss til å ta fatt på. Vi ser fram til å bidra med vår kompetanse for å sikre et godt kulturkvartal, sier seksjonsleder, og ansvarlig for Multiconsults bidrag i samspillprosessen, Nils Konrad Andreassen.

Kulturhuset skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg som bygger oppunder et fremtidsrettet Vestby, der man setter mennesket i fokus. Samtidig skal det være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.

Prosjektet består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kulturhus. Kulturhuset får et antatt bruttoareal på rundt 8.000 m2 fordelt på kultur- og kontorarealer, og forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022.

Multiconsult skal bidra med fagene RIB, RIG, RIM, BREEAM, RI-Veg og RI-Trafikk.