Nytt konserthus i Stavanger

Alle store byer må ha et konserthus. Den 16. september i år fikk Stavanger endelig sitt.

12. november 2012

Konserthuset i Stavanger er et signalbygg i kraft av sin beliggenhet, materialvalget innvendig, den fantastiske foajéen og det faktum at det snakkes om konserthuset langt utenfor Stavanger-regionens grenser. Dette fantastiske bygget bidrar til en god identitet for byen.

Glass og stål

Multiconsult har hatt prosjekteringen av glassfasaden, og koordinering av ståljobben mot Danmark og Polen.

Jobben bestod av å modellere fasaden i 3D og lage produksjonstegninger av glasselementene. Innfesting av glasset til stålrammen, samt kontroll av stålets geometri ble gjennomført ved å synkronisere 3D modeller i Tekla Structures.

– Vanligvis tegnes slike fasader i 2D. Men på grunn av fasadens geometri fikk vi jobben med å modellere hele fasaden i 3D, sier oppdragsleder Einar Fossan.

Glassfasaden deles inn i elementer på lik linje med prefabrikkerte betongelementer, men denne fasaden har bare litt mindre armering.

– Ingen av fasadens hjørner treffer i 90 grader, men varierer både vertikalt og horisontalt. Dette krevde stor nøyaktighet både ved modellering og montasje. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra byggeplass, og så vidt jeg vet så stemte alle glass-elementene.

Økt kulturell kapital

Stavanger har lenge hatt behov for å øke sin kulturelle kapital. Når de nå gjør det, bygger de samtidig en regional identitet gjennom en strøm av omtaler og mediedekning, selvbevissthet, nettverk og opplevelser gjennom kunstnerisk produksjon.

Konserthuset vil kunne bidra til dristig nyskapning i nærlingslivet og få en funksjon utover det rent kunstneriske og kveld-til-kveld opplevelser.

Slik skapes det spennende arbeidsplasser og et godt kunstnerisk fagmiljø. Sammen med et stort kommersielt apparat, gir det Stavanger store ringvirkninger.

 

– Foto: Jon Torgeirsson/Multiconsult