Sakhalin 2 Olje og gass offshore

Foto av Sakhalin 2 Lun-A Sea of Okhotsk, Russland | Sakhalin Energy

Nytt forskningsprosjekt innen betongteknologi

Forskningsrådet har gitt tilsagn til forsknings- og utviklingsprosjektet «DACS – Durable Advanced Concrete Structures», hvor Multiconsult deltar som eneste rådgiverfirma.

25. februar 2015

– Hensikten med prosjektet er blant annet å utvikle kunnskap, metoder og verktøy som muliggjør bærekraftige og konkurransedyktige betongkonstruksjoner som tåler strenge miljøpåkjenninger i et arktisk-marint miljø. Det at vi har sterke fagmiljøer som bidrar aktivt i utviklingen av ny kunnskap er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle vår ledende kompetanse innen marine konstruksjoner, sier Egil Møen, leder for Marine konstruksjoner i Oslo.

Prosjektet er et såkalt «BIA-prosjekt» (Brukerstyrt innovasjonsarena) som går over fire år med et budsjett på over 40 millioner kroner i perioden 2015-2019.

Sentrale aktører fra betongnæringen


Kværner Concrete Solutions er initiativtaker til prosjektet. De har fått med seg sentrale aktører fra hele verdikjeden i betongnæringen. Foruten Multiconsult består bedriftspartnerne av Statens Vegvesen, Concrete Structures, Norcem, Norbetong, Skanska, AF Gruppen, Unicon, Veidekke, Mapei og St. Gobain Weber. Akademiske partnere er NTNU v/Institutt for konstruksjonsteknikk og SINTEF|Byggforsk.

Prosjektet er delt inn i følgende arbeidspakker:


• Early age cracking and crack calculation in design
• Production and documentation of frost durable concrete
• Concrete ice abrasion
• Ductile Lightweight Aggregate Concrete (LWAC)

– Multiconsult bidrar i alle arbeidspakker og har hovedansvaret for aktiviteten ”crack calculation in design». Vår deltakelse i utviklingsprosjektet er motivert av å forsterke vår nummer én posisjon innen Kyst-, Marin- og Arktisk teknologi. Det går en rød tråd gjennom vårt utviklingsarbeid innen dette området som strekker seg flere tiår tilbake, forteller Møen.

Internasjonalt ledende kompetanse gjennom 40 år


Multiconsult har gjennom 40 år utviklet en ledende kompetanse innen design av marine betongkonstruksjoner. Selskapet har også internasjonalt ledende kompetanse innen kaldt klima og arktisk teknologi med sitt faglig tunge miljø i nord.

– Multiconsult har vært tungt inne i dimensjonering av offshore betongkonstruksjoner for petroleumsnæringen, både på norsk sokkel og internasjonalt. Selskapets programvare «MultiCon» har vært brukt som dimensjoneringsverktøy for alle Kværners betongplattformer siden 1990 og er fremdeles det foretrukne verktøyet. I senere tid har vi jobbet med utvikling av storskala ikke-lineære elementanalyser av armerte betongkonstruksjoner, for å få oversikt over usikkerheten i slike analyser, og hvordan metoden kan brukes til å bestemme påliteligheten til store betongkonstruksjoner, avslutter Møen.