Baneservice på Kongsvingerbanen | Foto: Bane NOR

Nye strømlinjer på Kongsvingerbanen

Arbeidet med å skifte ut det gamle, elektriske anlegget på Kongsvingerbanen er ferdig og prosjektet er i mål med 111 kilometer nye strømlinjer. Målet er færre forsinkelser og innstilte tog.

5. mai 2021

Det elektriske anlegget var fra 1950-tallet og var modent for utskiftning. Det er nå strukket ca. 111 km ny kontaktledning mellom Lillestrøm og Åbogen i Eidskog.

– Vi markerer ofte når vi kommer med nye stasjoner, nye spor og nye tog. I dag markerer vi også det viktige vedlikeholds- og fornyelsesarbeidet som gjøres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, og vektlegger at dette gjør at vi kan utnytte den infrastrukturen vi har enda bedre.

Prosjektet som ble igangsatt høsten 2018 hadde en styringsramme på 876 millioner kroner og estimert byggetid på tre år, men var ferdig på 2,5 år. Sluttsummen ser ut til å lande på 732 millioner kroner.

Økt driftssikkerhet og mer effektiv

Bane NOR har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde det norske jernbanenettet, og oppgraderingen inngår i Bane NORs overordnede plan for oppgradering av strømforsyningen i kontaktledningsanlegget. Gevinsten som oppnås med fornyelse av kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem er først og fremst økt driftssikkerhet og mindre feil på anlegget.

– Et godt samarbeid mellom Bane NOR, entreprenører og rådgiver har vært viktig for fremdriften. Vi har alle jobbet sammen mot et felles mål, sier prosjektleder Heidi Smisethjell Weberg i Bane NOR.

Stolt rådgiver

– Vi er stolte over å ha bidratt inn i prosjektet. Multiconsult har fulgt prosjektet fra detaljplan, gjennom byggeplan og oppfølgning i byggetid. Vi vil takke Bane NOR, Baneservice og Veidekke for godt samarbeid, som har vært essensielt for å kunne levere ferdig bygget anlegg før tiden, sier Gunn P. Ødegaard, gruppeleder Bane i Multiconsult.

– Spesielt vil vi nevne at prosjektledelsen hos Bane NOR i dette prosjektet har vært løsningsorientert, stødig og lagt til rette for et godt samarbeidsklima. Multiconsult vil takke Bane NOR spesielt for at vi har fått lov å følge byggingen tett, noe som har bidratt til kompetanseheving og lagt et godt grunnlag for samarbeidet mellom alle parter, sier Pedersen.

  • Fakta: Nytt kontaktledningsanlegg på Kongsvingerbanen
  • Strekning: Lillestrøm-Åbogen Byggeperiode Oktober 2018 – Mai 2021 Kostnad: Ca. 732 MNOK
  • Entreprenører: Veidekke og Baneservice
  • Rådgiver: Multiconsult
  • Om jobben: Gammelt kontaktledningsanlegg ble revet og nytt bygget opp, på en jernbanestrekning i drift. Det er etablert drøyt 1800 nye stålmaster, det er bygget 17 autotransformatorer og strukket ca. 111 km ny kontaktledning.

Se film om arbeidet

Les mer: I mål med 111 km strømlinjer på Kongsvingerbanen.