1/2

På åpningen: Tommy E. Jensen - Ruta Entreprenør, Eirik Kristensen - Hus Arkitekter, Elisabeth Wærnes, og Monika Damås - Hus Arkitekter.

2/2

Skolen ligger rett ved havet.

Ny videregående skole i Midt åpnet

Fredag 25. august var det offisiell åpning av Johan Bojer videregående skole i Indre Fosen kommune. Den nybygde skolen er på 7250 kvadratmeter har kapasitet til rundt 300 elever, fordelt på studieforberedende og yrkesfaglig opplæringstilbud. Multiconsult har vært en sentral rådgiver i prosjektet.

25. august 2023
Cato A. Mørk

Den nye skolen er lokalisert i Vanvikan og oppkalt etter forfatteren Johan Bojer som var fra Indre Fosen. Ruta Entreprenør har sammen med Multiconsult og HUS arkitekter utviklet og bygget prosjektet i en samspillskontrakt. Prosjektgruppen har sammen med byggherre Trøndelag Fylkeskommune og brukergrupper utviklet og utformet skole- og nærmiljøanlegget. Multiconsult har vært involvert fra prosjektets innledende faser på alle fag, via forprosjekt og til ferdig detaljprosjekt.

– Den nye skolen er et veldig flott bygg som er godt å være i, og vi er veldig fornøyde med samspillet. Tilliten man har skapt gjennom dette arbeidet er en suksessfaktor for at vi har fått realisert byggherres ambisjoner innen pedagogikk og bærekraft, i henhold til budsjett og til avtalt tid, sier Elisabeth Wærnes, forretningsutvikler Bygg & Industri, region Midt.

I prosjektet har det vært høye miljøambisjoner med krav om nullutslippsbygg i driftsfase i henhold til ZEB-O, 40 % reduksjon av klimafotavtrykket fra bygningsmaterialer og optimalisert ressursbruk med fokus på gjenbruk og bærekraftig materialvalg. Bygget er direktefundamentert, og bæresystemet utført i massivtre. Skolen produserer egen energi gjennom sjøvarmepumpe og solceller på taket og fasaden.

Les mer på bygg.no