Den nye veistrekningen i Fredrikstad | Foto: Samferdselsdepartementet

Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet

For kort tid siden åpnet den nye veistrekningen rv. 110 Simo-Ørebekk inn mot Fredrikstad. Multiconsult har bidratt med prosjektering og oppfølging i byggefasen.

28. november 2019

– Dette har vært et veldig spennende og lærerikt prosjekt som vi har hatt gleden av å følge i rundt seks år, fra planlegging til gjennomføring. Dette har blitt bygget i et område med krevende grunnforhold, omfattende omlegging av infrastruktur og med trafikk inntil anlegget i byggeperioden, sier oppdragsleder Ottar Gundersen.

Veistrekningen ble åpnet fredag 15. november. For Multiconsult har oppdraget har pågått siden sommeren 2013, de siste fire årene av det vært både prosjektering og oppfølging i byggetid. Totalt er strekningen på 1400 meter vei, 2200 meter gang- og sykkelvei, en stor bru og en rekke andre konstruksjoner.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.