1/3

Skøyen i Oslo er ett av byutviklingsområdene som omfattes av avtalen | Foto: Multiconsult/Cato A. Mørk

2/3

Hanne Tangen er direktør for by- og områdeutvikling.

3/3

Avdelingsleder Erik Viggo Nielsen De Santana i Multiconsult.

Ny rammeavtale om byutviklingsbistand i Oslo

Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har inngått en ny rammeavtale med Multiconsult og tre andre rådgiverselskaper om prosjektering av offentlige tiltak knyttet til byutviklingsområder i Oslo.

24. september 2021
Cato A. Mørk

Bymiljøetaten har ansvar for en rekke byutviklingsområder som skal utvikles i årene som kommer. Tiltakene knytter seg til gater, torg, sykkelveier, parker og grøntdrag med tilhørende kabler og ledninger. Rammeavtalen skal dekke både Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetatens behov for rådgivnings- og prosjekteringstjenester i disse områdene.

– Planlegging av helhetlige løsninger i Oslo, som gir gode og trygge brukeropplevelser for alle grupper er en kompleks og krevende oppgave. Vi har lang samarbeidserfaring med Oslo kommune gjennom en rekke oppdrag av varierende størrelse og kompleksitet, og ser fram til å bidra med vår kompetanse i byutviklingen, sier Hanne Tangen, direktør for By- og områdeutvikling.

Omfattende avtale

Rammeavtalen, som også er inngått på vegne av Vann- og avløpsetaten, er signert med de fire leverandørene Norconsult, Multiconsult, Sweco og Rambøll, skriver Oslo kommune i en pressemelding. Estimert årlig verdi på kontraktene er cirka 50 millioner kroner totalt, men dette vil kunne variere fra år til år basert på både marked og bevilgning, opplyser kommunen. Multiconsult har med LINK arkitektur og Johs. Holt som underleverandører i avtalen.

– Vi ønsker å bidra til å prosjektere gode og bærekraftige løsninger for byrom og gater, overvannshåndtering og VA-anlegg, med fokus på framtiden og på hvordan byen skal se ut og fungere for de nye generasjoner. Det å samarbeide med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten har tidligere vært en positiv erfaring og vi er derfor svært motivert for videre samarbeid, sier avdelingsleder Erik Viggo Nielsen De Santana i Multiconsult.

Multiconsult har over tid vært involvert i en rekke store og mindre byutviklingsprosjekter i Oslo, og jobber i tillegg med større prosjekter som Fornebubanen, Ny Vannforsyning og Nye Rikshospitalet.