Ny rammeavtale med Norad

I hard konkurranse med 9 andre selskaper har NORPLAN vunnet ny rammeavtale for rådgivertjenester innen energi for Norad. I avtalen er NORPLAN lead for et konsortium som inkluderer Vista Analyse, Swedish Development Advisers og Jøsok Prosjekt, og konsortiet vil i tillegg trekke på ressurser fra NORPLANs lokale samarbeidsparter i Tanzania, Uganda, Etiopia og Nepal.

3. april 2013

– Vi er svært glade for å ha vunnet denne avtalen som vi anser som strategisk viktig for oss». Spesielt godt fornøyde er vi med å ha oppnådd svært høy score på den tekniske evalueringen av tilbudet, noe som viser at har utviklet oss til å bli det mest komplette bistandsfaglige energimiljøet i Norge, sier Ryan Anderson som leder seksjon for Energianalyse i Multiconsult.

Multiconsult har et erfarent og spennende tverrfaglig miljø bestående av økonomer og analytikere som skal gjøre sitt beste for at norsk energibistand leverer gode resultater i de kommende årene». Multiconsult sitt analysemiljø er i vekst og leverer tjenester i både det nordiske og internasjonale kraftmarkedet.

Den nye avtalen trer i kraft i løpet av april 2013, og vil gå over tre år med ett års opsjon. Oppdragene forventes å komme innen følgende tematiske områder:

  • Energipolitikk og forvaltning av sektoren
  • Institusjonsutvikling og kompetanseoverføring, inkl. økonomistyring og styresett
  • Finansiering av energiinfrastruktur, inkl. CDM
  • Feasibility- og miljøkonsekvensanalyser knyttet til energiinfrastruktur
  • Energiplanlegging, inkl. kraftsystemplanlegging og kraftmarkedsanalyser
  • Landsbygdselektrifisering
  • Energiteknologier