Årvoll_1390x576

Årvoll barnehage | Ill: Brick Visuals

Ny plusshus-barnehage på Årvoll

Multiconsult, LINK Arkitektur og Erichsen & Horgen vinner åpen anbudskonkurranse om Kilden barnehage i Oslo med sitt forslag «Fabelaktig».

27. februar 2015

Omsorgsbygg Oslo KF planlegger en ny basebarnehage med ti avdelinger på Årvoll. Barnehagen ligger i et etablert boligområde i nærhet til store friluftsområder og badedam.

Konkurranse om miljøvennlig konsept

I 2014 lanserte Omsorgsbygg KF en Futurebuilt plusshus-konkurranse for barnehagen. Her ble det lagt vekt på et konsept tilpasset plusshus-ambisjonen og miljøambisjoner tilknyttet BREEAM-NOR sertifisering. Konseptet skulle i tillegg vise til gode planløsninger, høy kvalitet og spennende arkitektur.

– I Multiconsult har vi allerede i tilbudsfasen utarbeidet en BREEAM pre-analyse og beregninger av energiproduksjon fra solceller. Prosjektet starter umiddelbart og vi gleder oss å jobbe med et så miljøambisiøst prosjekt, sier Erik Ryttervoll Kvamshagen, tilbudsleder i Multiconsult.

Multiconsult ivaretar følgende fag i prosjektet: prosjekteringsledelse, byggeteknikk, elektroteknikk, solenergi, akustikk, brannteknikk, BREEAM-AP, miljø, vann- og avløpsteknikk og geoteknikk.

Spennende utkast med høy materialgjenbruk

Forslaget «Fabelaktig» fra LINK Arkitektur, Multiconsult og Erichsen & Horgen ble vurdert av juryen som «(…) et svært godt gjennomarbeidet prosjekt som oppnådde god score på samtlige underkriterier evaluert av evalueringskomitéen. Overordnet representerer Fabelaktig et konseptuelt spennende utkast som er godt tilpasset ambisjonen som plusshus.»

– Akkurat nå er energibruk i bygg det som bidrar mest til klimagassutslipp. Forbildeprosjekter med plusshuskonsept er avgjørende for byggebransjen. Ettersom en stadig større del av bygningsmassen blir nullutslipps- eller plusshus vil materialer bli den største bidragsyteren. Juryen har foretatt en god og helhetlig vurdering, ved å verdsette Fabelaktigs gjennomtenkte materialstrategi med høy grad av materialgjenbruk, sier Elisabeth Montgomerie, Multiconsults BREEAM-koordinator.

– Vinneren «Fabelaktig» viser at det er mulig å bygge spenstige plusshus-barnehager i Norge. Forslaget viser betydningen av en bred og tverrfaglig tilnærming med god integrasjon av bygningsform, ventilasjonskonsept og tekniske løsninger. Takformen er optimalisert for produksjon av solstrøm og solcellepanelene er integrert i takflaten på en forbilledlig måte, sier Stein Stoknes, jurymedlem og prosjektleder I FutureBuilt.

Barna og ansatte i sentrum

Det har vært et godt og sterkt samarbeid i teamet, som har levert et fremtidsrettet prosjekt innenfor bærekraftige bygg og integrert energidesign. Barna og ansatte står i sentrum for valg av konsept, arkitektoniske løsninger og kvalitet.

– Vi er veldig fornøyd med det gode samarbeidet med Erichsen & Horgen og LINK i anbudskonkurransen. Det har gjennomgående vært et tverrfaglig fokus på møtene våre, der brukerne barn og ansatte alltid har stått i sentrum. Dette har ført til at løsningsforslaget vårt fikk en høy score på alle evalueringskriterier, sier Kvamshagen.