Tom Arild Olsen Industri

Tom Arild Olsen

Ny markedssjef for Industri

Tom Arild Olsen begynte 1. januar i stillingen som Markedssjef for Industri i Multiconsult. Målet er å øke omsetningen i en sektor som har møtt mye motbør de siste årene.

15. januar 2015

Tom Arild Olsen arbeider i avdeling Industri, Olje og Gass (IOG) i Oslo, som seksjonsleder for seksjon Prosjektutvikling. Han overtar stillingen etter Tor Ous Neple som gikk av som pensjonist 6. januar. Olsen har 30 års erfaring fra ulike lederroller i industrien og fra rådgivningsvirksomhet med fokus på industri, både innenlands og utlands. Han ser frem til å ta fatt på jobben som markedssjef i en sektor som har møtt en del motbør og redusert investeringsvilje og -evne i Norge de siste årene.

– Spesielt store industriprosjekter har vært fraværende, med utfordringene det fører med seg. Utsiktene de nærmeste årene ser imidlertid noe bedre ut og inntjeningen hos de viktigste eksportintensive industriselskapene har hatt en god utvikling gjennom 2014. Mye av årsakene ligger i endret kronekurs, men også tilgangen på stabil og rimelig energi. I tillegg er nedgangen i priser for olje og gass normalt en fordel for våre viktigste handelspartnere. Det blir spesielt interessant for metall- og smelteverkindustrien og fiskeri og havbruk, sier Olsen.

Må øke omsetningen

I takt med lavere investeringstakt og generelt mindre optimisme i industrien de siste to-tre årene har Multiconsults omsetning i forretningsområdet blitt noe hengende etter.

– Det er et klart mål å øke denne omsetningen. Det betyr både å øke Multiconsults markedsandel og å kunne utnytte en mulig økt investeringsvilje i industrien. Forutsetning for begge deler vil være en systematisk og aktiv oppfølging av kunder og muligheter, en bred mobilisering av ressursene i våre salgsarbeid og ikke minst å spre en kultur for salg og kundeorientering i forretningsområdet, sier Øyvind Holtedahl, direktør for Marked og strategi i Multiconsult.

Videreutvikler samarbeidet på tvers av regionene

Et avgjørende forhold for å øke omsetningen er å kunne utnytte kompetansen som finnes i Multiconsult, på tvers av forretningsområder og regioner.

– Min forgjenger i stillingen, Tor Ous Neple, var spesielt opptatt av samarbeidet mellom regionene og å utnytte fordelene med både en lokal tilstedeværelse og en stor kompetanse- og ressursbase i selskapet under ett. Jeg har stor tro på at dette er avgjørende for å øke vår markedsandel i industrien, for både eksisterende og nye kunder. Vi har et godt utgangspunkt og jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med dyktige kolleger i de ulike regionene.

Variert og tung industribakgrunn

Olsen er utdannet som sivilingeniør fra NTH i Trondheim, ved Institutt for Kjemiteknikk. Han har også en Master of Management fra Handelshøyskolen BI. I industrien har han jobbet i stillinger innen prosjektledelse og i ulike roller i forsyningsledelse. Han har bl.a. arbeidet i Elkem, Hafslund Nycomed, Axis – Shield, Veolia Miljø, PWC Consulting og Industriplan.