Rolf Maurseth er ny markedssjef i forretningsområdet Bygg & Eiendom | Foto: Hundven Clements Photography

Ny markedssjef i Multiconsult

Rolf Maurseth er fra 1. desember 2019 ny markedssjef i forretningsområdet Bygg & Eiendom i Multiconsult-gruppen. Han vil kombinere denne rollen med dagens rolle som markedssjef i LINK arkitektur.

6. desember 2019

Maurseth har arbeidet i LINK arkitektur i 28 år, var en av gründerne av selskapet og har hatt sentrale lederstillinger i en årrekke. Han har derfor også hatt en sentral rolle i utviklingen av selskapet til å bli Norges største arkitektkontor. Etter at Multiconsult ASA overtok eierskapet av LINK arkitektur har Rolf sittet i ledergruppen for konsernets forretningsområde Bygg & Eiendom. Han kjenner derfor også godt til rådgivervirksomheten i Multiconsult.

– Det var derfor et ganske naturlig valg å se til Rolf når vi skulle finne ny markedssjef for Bygg & Eiendom. Rolf Maurseth er svært markedsrettet og er flink til å bygge kunderelasjoner. Han har lang erfaring i bransjen og har spisskompetanse innen arkitektur og bærekraft, sier Lars Opsahl, konserndirektør Salg i Multiconsult.

Bærekraft sentralt

– Jeg gleder meg til å ta fatt i denne jobben. Jeg brenner for mye og bærekraft står sentralt, og spesielt samspill og grønn forretningsutvikling i bygg- og eiendomssektoren. Som en stor aktør har vi et ansvar for å veilede våre kunder til å ta gode og bærekraftige valg. I dette ligger både bærekraftige materialvalg, energieffektivitet, livsløpstankegang og fleksibilitet i bygningsmassen, sier Rolf Maurseth.

Multiconsult har det siste året jobbet systematisk med kompetansehevning innenfor bærekraftig prosjektering, arkitektur og rådgivning for alle fagmiljøer. Selskapet er også aktivt med i Klima 2050, et senter for forskningsbasert innovasjon, blant annet ved å ha rollen som styreleder.

– Det å kunne tilby kunder gode beslutningsgrunnlag knyttet til bærekraftige løsninger i alle typer prosjekter vil være en forutsetning for være en sentral aktør i fremtiden også. Dette har Multiconsult stort fokus på og jeg ønsker gjennom markedssjefsrollen å styrke dette fokuset ytterligere, sier Maurseth.

Maurseth er utdannet Siv. Ark ved Arkitekthøyskolen i Oslo og har en Bsc. fra Bartlett School of Architecture and Environmental Studies i England.

Bred kompetanse

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge, Skandinavia og internasjonalt benyttes 110 års erfaring til å skape ny og bærekraftig historie. Selskapet fokuserer på muliggjøring hvor erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant nær 3000 medarbeidere er sentralt.

Multiconsult hadde i 2018 en omsetning på konsernnivå på 3,35 milliarder kroner. Forretningsområdet Bygg & Eiendom stod for om lag halvparten av dette. Av store prosjekter som pågår for tiden, kan nevnes samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på Campus Ås, det nye Munch-museet og nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika og flere sykehusprosjekter som nye Drammen sykehus og nye Tønsberg sykehus.