Ny markedssjef i Multiconsult

Kjersti Folvik begynte 1. juni som markedssjef i forretningsområdet Bygg & Eiendom i Multiconsult. Hun har lang erfaring som forsker, rådgiver og leder.

4. juni 2018

– Kjersti Folvik var vårt førstevalg blant mange svært kvalifiserte kandidater til jobben. Hun har solid kjennskap til bransjen og spisskompetanse på bærekraftige løsninger. Dessuten har hun med sin bakgrunn som leder i en bransjeorganisasjon god erfaring med å jobbe strategisk med utvikling av bransjen, i tillegg til å jobbe sammen med og gjennom andre mennesker, sier Kristin Olsson Augestad, direktør for Bygg & Eiendom i Multiconsult.

Etter utdannelsen som sivilingeniør ved NTNU, arbeidet Folvik i mange år som forsker ved Norsk Treteknisk Institutt, og senere ved SINTEF Byggforsk, før hun jobbet fire år i Multiconsult som miljørådgiver og seksjonsleder for energibruk og bygningsfysikk. Etter å ha arbeidet som daglig leder i Norwegian Green Building Council de siste fire årene, vender Folvik nå tilbake til Multiconsult.

Hun har også tilleggsutdanning i økonomi og ledelse og erfaring fra styrearbeid.

Grønne muligheter

– Jeg brenner for utvikling av byggenæringen, og spesielt samspill og grønn forretningsutvikling i bygg- og eiendomssektoren. Da er det ekstra stas å komme tilbake til Multiconsult, med så mange kompetente rådgivere, varierte kunder og oppdrag, sier Folvik.

Multiconsult har det siste året jobbet systematisk med kompetansehevning innenfor bærekraftig prosjektering og rådgivning for alle fagmiljøer.  Selskapet er også aktivt med i Klima 2050, et senter for forskningsbasert innovasjon, blant annet ved å ha rollen som styreleder.

– Det å kunne tilby kunder gode beslutningsgrunnlag knyttet til bærekraftige løsninger i alle typer prosjekter vil være en forutsetning for fremtidens nummer én rådgiver. Jeg ser frem til at Kjersti skal bidra til å få denne kompetansen ut til markedet og våre kunder, sier Augestad.

Bred kompetanse

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 110 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nær 2900 medarbeidere.

Multiconsult hadde i 2017 en omsetning på konsernnivå på tre milliarder kroner. Forretningsområdet Bygg & Eiendom, inklusiv datterselskapet LINK arkitektur, stod for om lag halvparten av dette.  Av store prosjekter som pågår for tiden, kan nevnes samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på Campus Ås, det nye Munch-museet og nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika og prosjekteringen av nye Tønsberg sykehus.