Ny markedssjef for bane i Multiconsult

Tone Manum er ny Markedssjef for Bane, med ansvar for Multiconsults banesatsning. Dette er en nyopprettet stilling i selskapet.

20. desember 2013

Manum begynte som Markedssjef Bane 4. november og besitter i tillegg stillingen som seksjonsleder for Multiconsults nye Baneseksjon i Oslo. Hun går inn på siden av markedssjef for Samferdsel og infrastruktur Eskil Sellgren. Sellgren vil fremover ha hovedfokus på vei, imens Manum har hovedfokus på bane.

– Dette er en spennende utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på. Multiconsult har dyktige ingeniører og konsulenter innen en rekke områder. Det satses sterkt på videreutvikling, modernisering og utbygging av jernbanen i Norge. Satsningen gir oss mange muligheter og vil bidra til å styrke Multiconsult sin posisjon i markedet, sier Manum.

Tung og variert banebakgrunn

Manum har solid bakgrunn på området. Hun har vært adm. dir. i Vectura Consulting AS, adm. dir i Baneservice Skandinavia AB, divisjonssjef Terminaldrift i Baneservice AS og plan- og utviklingssjef for Oslotrikken. Hun har også jobbet mange år med prosjektledelse, samfunnsplanlegging og kollektivplanlegging.

– Tone vil styrke oss inn mot et av de viktigste forretningsområdene våre. Økte krav til salg og strategiske samarbeidspartnere krever ledere med stor erfaring og tyngde fra banesektoren. Tone har dette. Hun har bred erfaring fra banesektoren og har jobbet med terminalvirksomhet, entreprenørbransjen, konsulentvirksomhet, og innen trikk og kollektivplanlegging. Hun tar med seg verdifull erfaring inn i Multiconsult, sier Øyvind Holtedahl, direktør for Marked og strategi.

Vil øke omsetningen kraftig

Som Markedssjef for Bane skal Manum sørge for gjennomføring av forretningsplanen på Bane. I rollen som seksjonsleder skal hun bygge opp en egen Baneseksjon som skal være navet for Multiconsult sin banesatsning.

– Ambisjonen er å øke omsetningen kraftig. Min oppgave vil være å sikre at Multiconsult vinner og leverer oppdrag på best mulig måte. Jeg skal videreutvikle forretningsområdet og bygge opp en faglig sterk seksjon i Oslo, sier Manum.

Videreutvikler samarbeidet med WSP

Manum mener bruk av WSP sin sterke kompetanse på jernbane inn i norske prosjekter er en forutsetning for å lykkes med rask vekst.

– I januar og februar reiser jeg og besøker WSP og alle Samferdsel- og Infrastrukturkontorene. Da ønsker jeg å bli bedre kjent med kollegene rundt i landet og å videreutvikle samarbeidet med WSP.