Lars-Thomas Nordkild er ny leder for Multiconsult i nord

Ny leder for Multiconsult i nord

I oktober overtok Lars-Thomas Nordkild rollen som leder for Multiconsult i nord. Han mener selskapet er godt posisjonert for å gripe de mange mulighetene som finnes i regionen, særlig innen det grønne skiftet samfunnet står overfor.

31. oktober 2022
Cato A. Mørk

– Det finnes mange spennende muligheter i nord, spesielt skjer det mye innen områdene industri og energi knyttet opp mot det grønne skiftet. Vi ser også flere oppdrag med offentlige investeringer, blant annet i infrastruktur til Forsvaret. Vår ambisjon er å gripe disse mulighetene og tilby den beste kompetansen for å løse de spesielle utfordringene som byggherrene møter. Gjennom vår lokale forankring, den totale tverrfaglige kapasiteten og erfaringen som Multiconsult besitter skal vi kunne tilby de beste ingeniørtjenestene, sier Lars-Thomas Nordkild.

Nordkild er utdannet sivilingeniør i Konstruksjonsteknikk fra NTNU i 1998, og har siden da jobbet i rådgiverbransjen. Han kommer fra stillingen som avdelingsleder for Bygg og kjenner byggebransjen i regionen godt. Han har vært med på å realisere mange spennende byggeprosjekter i Nord-Norge, på Svalbard og på Jan Mayen.

Multiconsult har 115 ansatte i Tromsø, og totalt 160 medarbeidere i regionen som omfatter nordre-Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard. I hele Norge har Multiconsult rundt 2300 medarbeidere og leverer ingeniør og arkitekttjenester innen bygg og eiendom, samferdsel, infrastruktur, energi og industri.

Arnor Jensen som tidligere var leder for Multiconsult i nord, fortsetter i selskapet. Han går inn i en prosjektdirektørstilling med porteføljeansvar og vil jobbe med store tilbud, oppfølging av oppdrag og prosjekter på selskapsnivå.

– Vi ser et marked under endring, og med innslag av ny teknologi og behov for nye løsninger. Min viktigste oppgave er å sikre prosjektene både med rett kompetanse og gjenbruk av Multiconsults omfattende erfaring. Gjennom det kan kundene få levert kostnadsoptimale og sikre løsninger fra oss, sier Arnor Jensen.