Son_1390576

Son kirke | Illustrasjon: Multiconsult

Ny kulturkirke i Son til jul

Vestby kan beboerne glede seg over en ny kulturkirke til jul, der Multiconsult i totalentreprise med Hersleth Entreprenør AS har prosjektert bærekonstruksjonen for Son Kulturkirke.

19. desember 2014

Kirken ble åpnet første søndagen i advent. Hersleth Entreprenør har ført opp bygget og er en god kunde av Multiconsult. De to selskapene har samarbeidet om mange spennende byggoppdrag.

Spesiell geometri og kreative løsninger

Bygget er fundamentert til fjell og har en overbygning i stål.

– Stålkonstruksjonen har en spesiell og spennende geometri som har vært utfordrende. Innvendige konstruksjoner som galleri og messaninetasje har også krevd kreative løsninger. Byggteknisk prosjektering er gjennomført med integrert bruk av programmene Robot og Revit. Dette er et prosjekt vi er stolte av, sier Martin A. Martinsen, prosjekterende.

Rask fremdrift med godt samarbeid

Prosjektet har hatt strenge krav til utforming og estetikk og ikke minst fremdrift. Fra totalentreprisekontrakt til overlevering var det kun ett år.

– Dette samlet krever et godt samarbeidsklima med både byggherre og underleverandører. Kjente lokale aktører har bidratt til at dette har lykkes, sier Kristoffer Fledsberg oppdragsleder.

Multiconsult har også levert tjenester for uavhengig kontroll prosjektering på brannteknikk og bygningsfysikk, i tillegg til uavhengig kontroll utførelse på konstruksjonsteknikk og bygningsfysikk.