Christopher Løken, ny konstituert internasjonal direktør fra 1. januar 2017

Ny konstituert internasjonal direktør fra 1. januar 2017

Internasjonal enhet består av Multiconsults internasjonale datterselskaper utenfor Skandinavia. Enheten har opplevd vekst og en sterk forbedring av lønnsomheten det siste året.

21. desember 2016

Internasjonal direktør Torbjørn Blom-Hagen har valgt å si opp sin stilling i Multiconsult ASA med virkning fra 1. januar 2017. Blom-Hagen vil fra samme tidspunkt tre ut av konsernledelsen i Multiconsult.

– Torbjørn Blom-Hagen har lagt ned en betydelig innsats i utviklingen av vår stadig voksende internasjonale virksomhet og vi ønsker å takke for hans bidrag til Multiconsult, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Med virkning fra 1. januar 2017 er Christopher Løken utnevnt til direktør for Multiconsults internasjonale enhet. Han vil koordinere konsernets datterselskaper. Løken vil rapportere til konserndirektør for Økonomi og Virksomhetsstyring.

Internasjonal enhet består av Multiconsults internasjonale datterselskaper utenfor Skandinavia. Enheten har opplevd vekst og en sterk forbedring av lønnsomheten det siste året. Løken vil ha en viktig rolle i realisering av konsernets ambisiøse ambisjoner om ytterligere internasjonal vekst.