Ny konserndirektør Energi i Multiconsult

Jörgen Hasselström (45) er fra 1. juni 2018 ansatt som Executive Vice President (EVP) Energi i Multiconsult. Han blir dermed sentral i realiseringen av konsernets ambisjoner om å vokse markant innen energi internasjonalt.

4. juni 2018

Hasselström har fungert i rollen siden 22. januar 2018.

– Dette er en svært sentral rolle i forhold til å nå våre ambisiøse mål innen fornybarsegmentet. Vi har derfor kjørt en veldig grundig rekrutteringsprosess hvor vi har vurdert flere sterke norske og utenlandske kandidater.  Jørgen har overbevist gjennom hele prosessen og valget falt ganske så naturlig da vi skulle konkludere, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult.

Et viktig satsningsområde

Fornybar energi er en viktig del av Multiconsults langsiktige strategi, og internasjonal vekst er en tydelig satsing i konsernets strategi frem mot 2020. En riktig sammensatt organisasjon er en vesentlig forutsetning for å lykkes med denne satsingen.

Derfor ble det 1. mars 2018 utført endringer i organisasjonen for å oppnå tilstrekkelig kraft og handlingsrom internasjonalt. Som et ledd i dette ble Hasselström utpekt som konstituert konserndirektør Energi og leder av enhet Energi i Multiconsult. Han har siden da vært helt sentral i arbeidet med å sette sammen en slagkraftig og effektiv organisasjon, både nasjonalt og internasjonalt.

– Jörgen har gjort en solid jobb i den tiden han har vært konstituert inn i rollen. Jeg ser nå frem til å fortsette det gode samarbeidet med Jörgen i realiseringen av våre strategiske ambisjoner, sier Madsen.

Trigges av positive endringer

– Jeg er takknemlig og ydmyk over å få tillit til å fortsette å lede Energi-virksomheten i Multiconsult. Etter å ha hatt muligheten til å lære virksomheten å kjenne og arbeide med alle kompetente og målrettete medarbeiderne i løpet av første halvåret av 2018, var det enkelt å takke ja til tilbudet om å fortsette i rollen som konserndirektør Energi, sier Jörgen Hasselström.

– Både nasjonalt og internasjonalt er vi i en spennende utviklingsprosess av våre energisystemer og hvor Multiconsult er en viktig aktør. Energienhetens oppdrag utgjør en stor forskjell, enten det dreier seg om elektrifiseringsprosjekt som leder til minsket fattigdom og reduserte forskjeller i utviklingslandene, til minsket fossile utslipp i forbindelse med våre prosjekter innen fornybar energi på hjemmebane. Nettopp det at Multiconsults virksomhet skaper positive endringer trigger meg, sier Multiconsults nye konserndirektør.

Om Hasselström

Jörgen Hasselström ble ansatt i Multiconsult i 2017. Han har lang og bred erfaring fra energibransjen, blant annet fra ulike roller i ABB, Fortum og Sweco. Hasselström er svensk statsborger og har en doktorgrad i fysikk fra Uppsala Universitet. Hos Sweco var han leder for Nordens største konsulentmiljø innen transmisjon og distribusjon, med ansvar for en betydelig internasjonal virksomhet.