1/3

Svenådalen bru på 375 meter er en del av nye E16 | Foto: Henrik Haugland Arnesen/Ringerikes Blad

2/3

Den nye E16-strekningen er 10,5 km lang og bedrer sikkerhet og fremkommelighet på strekningen | Foto: Henrik Haugland Arnesen/Ringerikes Blad

E16

3/3

Lørdag 18. desember åpnet strekningen for trafikk | Foto: Statens vegvesen

Ny E16 ved Jevnaker ferdig på rekordtid

En ny 10,5 km lang strekning på E16 ved Jevnaker åpnet offisielt 21. desember, et halvt år før planlagt ferdigstillelse. Multiconsult er en av aktørene som har gjort det mulig å ferdigstille veistrekningen på rekordtid.

21. desember 2021
Cato A. Mørk

I løpet av 21 måneder har Skanska og samarbeidspartnere bygd 10,5 kilometer ny trafikksikker veg med to, tre og fire felt og midtrekkverk fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker. I prosjektet er det blant annet bygd ti betongbruer, en betongkulvert og fire trebruer.

– Dette er blitt en flott veistrekning som vi er stolte over å ha bidratt til å planlegge og bygge. Totalt har rundt 40-50 medarbeidere jobbet mye på prosjektet fra Multiconsult, og jeg er så imponert over det vi har fått til. Mesteparten av prosjekteringen er utført på hjemmekontor på grunn av pandemien, forteller oppdragsleder Ragnar Thorud.

Thorud forteller at konstruksjonene bruer og kulverter står for mest arbeid for Multiconsult, men at veiprosjektering, drenerings- og overvannsprosjektering også har medført mye arbeid.

Multiconsult har vært totalrådgiver for Skanska på prosjektet som er utført for Statens vegvesen, et oppdrag som også inkluderer miljø og bærekraft. Prosjektet sertifiseres som Very Good i henhold til CEEQUAL, en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsprosjekter.

E16 Åsbygda–Olum er delprosjekt i utbygging av ny E16 rundt Hønefoss og Jevnaker som inngår i en ytre ring rundt Oslo og fungerer både som lokalveg og vegforbindelse mellom Gardermoen, Hadeland, Gjøvik og Buskerud. Ny veg er lagt sørøst for Jevnaker sentrum og fjerner gjennomgangstrafikken gjennom sentrum.

Multiconsult har jobbet med prosjektet over flere faser blant annet med reguleringsplan og kommunedelplan for strekningen.