1/3

Saggrenda bru | Foto: Øyvind Berg / Wikipedia

2/3

Moanetunnelen | Foto: Øyvind Berg / Wikipedia

3/3

Heine Lund-Olsen

Ny E134 ved Kongsberg er åpnet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpnet nye E134 mellom Damåsen og Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker kommune fredag 3. juli. Multiconsult har prosjektert delstrekningen mellom Trollerudmoen og Saggrenda på oppdrag av Statens vegvesen.

3. juli 2020
Elise Feiring Myrtrøen

Multiconsult inngikk kontrakten med Statens vegvesen på E134 i 2013. Oppdraget omfatter komplett tverrfaglig prosjektering og oppfølging av delstrekningene Trollerudmoen – Saggrenda og nedføringsveg Darbu.

– Vi ønsker å gratulere med en flott ny og trygg veistrekning, som vi vet er svært viktig for lokalsamfunnet og de reisende. Det er blitt en fin europaveistrekning med vakre landemerker, og vi er stolte av å ha vært med på prosjektet og hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier Heine Lund-Olsen, direktør for Multiconsult i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Strekningen på E134 mellom Damåsen og Saggrenda består blant annet av en rekke fint utformede konstruksjoner som støttemurer, kulverter, tunneler, portaler og bruer. Spesielt buebrua Saggrenda bru på 309 meter er blitt et vakkert landemerke på E134. Det er en spennarmert bjelkebru med 11 spenn som tar opp designet til en eksisterende gammel jernbanebru på strekningen.

– Gratulerer med en fantastisk vei og takk til alle som har bidratt i arbeidet med veien, både rådgivere og entreprenører, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med åpningen.

Delstrekning 3 fra Trollerudmoen til Saggrenda er bygd av arbeidsfellesskapet Metrostav AS. Berthelsen og Garpestad AS og Hag Anlegg AS.

Les mer om prosjektet.