Ny daglig leder ansatt i Multiconsult Polska

Jaroslaw Wielopolski er ansatt som daglig leder i Multiconsults datterselskap Multiconsult Polska med virkning fra 1. april 2015.

19. mars 2015

Stillingen ble lyst ut internt 6. januar 2015. Etter en grundig prosess med bistand fra en ekstern rekrutteringspartner ble Jaroslaw ansatt som daglig leder.

– Den interne utlysningen var et tydelig signal om at det var ønskelig å finne den rette kandidaten for stillingene blant de som jobber i Multiconsult i dag, sier Øyvind Holtedahl, konstituert direktør for internasjonal virksomhet.

René V. Flondorfer ny markedssjef

Han benytter samtidig anledningen til å takke René V. Flandorfer for den gode innsatsen som leder for selskapet i overgangsfasen fra overtagelse.

René går nå over i rollen som markedssjef for Samferdsel vei. Eskil Sellgren som tidligere har hatt denne stillingen går tilbake til sin opprinnelige stilling i WSP.

Kompetent team i Polen

Multiconsult Polska består av et kompetent team på rundt 100 motiverte og godt utdannede personer. Virksomheten i Polen ble stiftet i 1993 og er lokalisert i Warszawa og Gliwice. De har i tillegg tre prosjektkontorer rundt i Polen.

Organisasjonen består av tre ulike forretningsenheter: 

  • Building Design & Engineering
  • Transport (Rail Design & Engineering og Highways Design & Engineering)
  • Environmetal Consultancy

Videreutvikle den sterke posisjonen

– Jaroslaw vil ha ansvaret for å videreutvikle den sterke posisjonen i de lokale markedene innenfor Multiconsults nåværende forretningsområder, og å fremme virksomhetsmålene for både Multiconsult Polska og konsernet, sier Holtedahl.