Ny administrerende direktør i LINK arkitektur AS

Leif Øie (49) er ansatt som ny administrerende direktør i LINK arkitektur AS. Han vil formelt tiltre stillingen 01.01.2016.

5. oktober 2015

Leif Øie kommer fra stillingen som adm. direktør i Erichsen & Horgen AS og har de siste 25 årene jobbet i byggebransjen. Han innehar også en doktorgrad innen inneklima.

– Vi har lett etter en samlende og drivende leder med mot og evne til å tenke stort og skape et arkitektselskap som alle ser opp til og har lyst til å arbeide for. Dette mener jeg vi har funnet i Leif Øie, sier styreleder Trond Dahle i LINK arkitektur AS.

Vil bli ledende i Norden

Arkitektur og design er fundamentet for selskapet, og styret har brukt tid på å finne en leder som kan løfte selskapets profil ytterligere og styrke firmaets posisjon som et av de ledende i Norden.

– Leif Øie har lang og solid erfaring innenfor byggenæringen og mange års erfaring i ledelse av kunnskapsintensive organisasjoner. Det er likevel primært hans lederkvalifikasjonene vi finner interessante for stillingen. Vi er trygge på at Leif Øie vil være en god leder for LINK arkitektur, sier Dahle.

Sette standard i bransjen

Den nye lederen av LINK arkitektur har erfaring med tverrfaglig og helhetlig rådgivning. Han har kompetanse som tidligfaserådgiver der arkitektur og helhetlig tilnærming er avgjørende for å gi kunde og bruker det produktet de ønsker og har behov for.

– Jeg ser fram til å ta fatt på de spennende utfordringene som ligger i denne stillingen. Sammen med styret, øvrig ledelse og ansatte vil jeg gjøre mitt ytterste for å utvikle LINK arkitektur til å bli det arkitektselskapet som setter standard i bransjen, sier Leif Øie.

Ny energi og fokus

Rolf Maurseth, som har fungert som administrerende direktør i selskapet siden februar 2015, ønsker også Leif Øie varmt velkommen.

-Jeg ser frem til å arbeide sammen med Leif Øie i årene som kommer og ser at han vil tilføre ny energi og fokus til firmaet.

– Nå kan jeg fortsette arbeidet som Markedsdirektør i selskapet og vite at det samlede ansvaret for bedriften er i trygge hender.

Sterkt rustet til tiden fremover

Multiconsult ASA overtok 15. september 2015 alle aksjene i LINK arkitektur. Med ny eier og ny leder står selskapet sterkt rustet til å møte fremtiden og ta en førende rolle i utviklingen av arkitektbransjen i Norden.

Styret i LINK arkitektur startet i juni prosessen med å finne en ny administrerende direktør til selskapet.

Fakta om Leif Øie:
Leif Øie er 49 år, sivilingeniør fra NTH i 1989 samt doktor ingeniør fra 1998. Leif Øie kommer fra stillingen som administrerende direktør i Erichsen & Horgen AS hvor han har vært i ca. 5 år. Før dette var Leif Øie divisjonsdirektør i Norconsult AS i 8 år. Leif Øie hadde også før dette lederstillinger i Techno Consult AS som ble kjøpt av Norconsult AS i 2003.