Songa_1390x576

Foto | Songa Offshore

Norsk spisskompetanse i internasjonale prosjekter

Songa Offshore sine fire nye CAT-D-rigger, bestilt av Statoil, skal møte strenge NORSOK-krav som er styrende på norsk sokkel. Multiconsult har bistått med arbeidsmiljørettet rådgivning innen støy, vibrasjon og belysning.

19. november 2014

Multiconsult har fulgt opp støyarbeidet for de nye CAT-D-riggene til Songa Offshore. Riggene bygges av DSME i Sør-Korea.Forebygging av støyproblemer er viktig, spesielt etter at Petroleumstilsynet (Ptil) har gjort det klart at de ikke godkjenner rigger der støyproblematikken er utilstrekkelig tilgodesett.

Forsinkelser og merkostnader av støyskader

Antall rapporterte støyskader har vært økende i senere år. Manglende støygodkjennelse kan føre til forsinkelser og merkostnader.

– Songa Offshore ønsket å styrke arbeidet med forebygging av støy. Det har vist seg gunstig å angripe støyutfordringer før riggene er ferdigbygd, og å følge opp verftets innsats med prediksjon og verifikasjon av støyforholdene. Arbeidet er også en understøttelse av søknadsarbeidet overfor Petroleumstilsynet, forklarer Peter Klaveness, akustikkrådgiver i Multiconsult.

Verdien av samarbeid er blitt demonstrert

Etter en runde med forespørsler til det norske støymiljøet ble Multiconsult utvalgt som ekspertrådgiver. Multiconsult har siden våren 2013 vært i Sør-Korea som medarbeidere i prosjekt-teamet for å vurdere løsninger, hjelpe med å sørge for god dokumentasjon, inspisere på byggeplassen, være bindeledd mot verftets støyeksperter, delta i FAT-målinger og assistere med at verifikasjonsarbeidet under utprøvning blir godt planlagt og gjennomført. Verftets eksperter har sett positivt på det å ha en høyt kvalifisert «motspiller» på eiersiden.

– Arbeidet på nåværende tidspunkt er konsentrert rundt oppfølging av dokumentasjon og detaljprosjektering av løsninger relatert til støy. Prosedyrer for verifikasjonsmålinger er utarbeidet. Inspektørene til Songa Offshore har også fått en innføring i lydmåling og blitt utstyrt med enkle støymålere. Kritisk utstyr og områder overvåkes. Disse skal testes under oppstart og utprøving, sier Klaveness.

Erfaringsbygging på tvers

– For Multiconsult har prosjektet vært en interessant utfordring og gitt mulighet for erfaringsbygging også hos yngre ingeniører. For Songa Offshore har merverdien i Multiconsults tilstedeværelse og kunnskap blitt tydelig, og det er etablert godt samarbeid mellom Multiconsult, Songa Offshore og DSME i det videre samarbeidet i Cat-D-prosjektet, avslutter Klaveness.