Norsk Ph.d får internasjonal anerkjennelse

Resultater fra Multiconsults ph.d.-prosjekt om avanserte betongkonstruksjoner er inkludert i internasjonalt ledende elementanalyseprogram.

21. februar 2017

I løpet av sitt doktorgradsprosjekt har Morten Engen, i avdeling Industri, olje og gass, videreutviklet en materialmodell for betong som kan brukes ved elementanalyser av store betongkonstruksjoner. Slike analyser kan gi gode estimater av den virkelige bæreevnen til konstruksjoner og brukes i dag i økende grad ved vurdering av både nye og eksisterende betongkonstruksjoner.

Gjennom sin hovedveileder kom Morten i kontakt med utviklerne bak programmet DIANA FEA, et program som regnes som ett av verdens ledende analyseprogrammer for betongkonstruksjoner. Gerd-Jan Schreppers, CEO i DIANA FEA, viste interesse for arbeidet, og tilbød seg å oversette Mortens FORTRAN-kode slik at materialmodellen også kunne brukes i DIANA FEA. Etter grundig kvalitetssikring er nå materialmodellen tilgjengelig i versjon 10.1 av programmet, fullt dokumentert, og med referanse til Mortens publikasjoner. DIANA FEA er det foretrukne analyseprogrammet som brukes på betonggruppen ved NTNU i Trondheim og gir spennende muligheter for interaksjon med masterstudenter i årene som kommer.

– Det er fint å se at Multiconsults investering og engasjement knyttet til avanserte analyser av betongkonstruksjoner blir lagt merke til internasjonalt. At Mortens arbeid blir inkludert i en internasjonalt ledende programpakke på denne måten er en stor anerkjennelse både for hans arbeid, fagmiljøet i Multiconsult og en videre styrking av vår faglige #1-posisjon i markedet innen betongkonstruksjoner, sier Egil Møen, seksjonsleder for Marine konstruksjoner.

Informasjon om DIANA FEA kan finnes på deres nettsider, www.dianafea.com.

Materialmodellen benyttes i flere Multiconsult prosjekter

Flere av medarbeiderne i seksjon Marine konstruksjoner ved Industri, olje og gass i Oslo har allerede tatt i bruk Mortens materialmodell i avanserte analyser av blant annet en eksisterende dam og ulike problemstillinger knyttet til kryssingen av Bjørnafjorden.