Raggovidda vindkraftverk

Norges mest effektive vindkraftverk utvider

Multiconsult er med på utvidelsen av Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune i Finnmark.

24. oktober 2019

I 2014 ble Norges mest effektive vindkraftverk, Raggovidda, satt i drift. Ingen vindturbiner har så langt produsert mer strøm per MW installert effekt enn Varanger KraftVinds 15 turbiner på Rákkočearru-platået vest for Kongsfjorden i Berlevåg kommune i Finnmark. Disse turbinene har en samlet effekt på 45 MW. Årsproduksjonen på 190 GWh tilsvarer forbruket til 9.500 husstander.

– Varanger KraftVind fikk god erfaring med ansatte i Multiconsult under utbyggingen av første byggefase. I de to siste årene har vi bidratt til utvikling av neste byggetrinn og i september ble det kjent at Varanger KraftVind og franske Cube Infrastructure Fund II var blitt enige om realisere byggetrinn 2. Dette omfatter 12 nye vindturbiner med en samlet effekt på 51,6 MW. Økningen i årsproduksjonen på 216 GWh innebærer at strømleveransen fra vindkraftverket mer enn dobles, forteller Silje Aunehaugen, seksjonsleder for Vindkraft Midt.

Byggearbeidene for trinn 2 er planlagt med oppstart i juli 2020, og turbinene planlagt montert sommeren 2021. Multiconsult bidrar med prosjektledelse, byggeledelse og disiplinledelse av turbin, bygg, elektro og landskap og miljø.