Grethe_1390x576

Grethe Bergly | Foto: Christine Wendelborg

Norges første BREEAM-NOR In-Use-sertifikater utdelt

Multiconsult har mottatt BREEAM-NOR In-Use pilotsertifikat for Nedre Skøyen vei 2. Selskapet er et av fem som nå har sertifikatet i hende.

4. februar 2015

Multiconsult deltok på et pilotprosjekt med bruk av det nye forvaltningsverktøyet BREEAM-NOR In-Use. Dette er et forvaltningssystem, hvor hensikten er å øke bærekraft blant eksisterende næringsbygg. Selskapet gjorde dette sammen med DNB Næringseiendom, Entra Eiendom, Sektor Gruppen og Avantor. De fem bedriftene har nå tatt ut de første sertifikatene i Norge.

– Et av de styrende prinsippene i Multiconsults strategi er bærekraftig utvikling. Dette omfatter Multiconsults holdninger og aktiviteter tilknyttet drift og forvaltning av selskapet, samt vår rådgivning og prosjektering. Selskapets mantra «grønt i alt vi gjør» bidrar til at HMS og bærekraftige løsninger integreres i all aktivitet. Med dette som bakgrunn bidrar BREEAM-NOR In-Use sertifiseringen til økt fokus på egne bygg, driften av byggene og livet organisasjonen lever i byggene, sier Grethe Bergly, regiodirektør for Oslo i Multiconsult.

Sertifikat for oppnådd klassifisering utstedes av Norwegian Green Building Council (NGBC), på bakgrunn av en tredjeparts kontroll gjennomført av BREEAM In-Use revisor.

Markedsledende aktør innen BREEAM

Arbeidet med sertifiseringen av Multiconsults hovedkontor har bidratt til å utvikle et nytt rådgivningsprodukt. Det har samtidig økt selskapets kompetanse innen HMS og bærekraftige løsninger tilknyttet bygg. Multiconsult har vært engasjert i tre av de fem pilotprosjektene, og har mål om å være en markedsledende aktør innen BREEAM-rådgivning og sertifisering.

– Multiconsult ønsker å jobbe videre med BREEAM-NOR In-Use verktøyet og forbedre sine prestasjoner. Alle Multiconsults kontorer er Miljøfyrtårnsertifisert. Vi oppfatter BREEAM-NOR In-Use sertifiseringen som en videreutvikling innenfor de tekniske og driftsrelaterte aspektene tilknyttet HMS. Arbeidet med sertifiseringen fører til en naturlig integrering av HMS-aspektene og får derfor en dypere betydning enn en grønn farge vi maler utenpå, sier Guri Lindmark, miljøsjef og leder for samfunnsansvar i Multiconsult.

Fakta om BREEAM In-Use

BREEAM In-Use er et forvaltningssystem, hvor hensikten er å øke bærekraft blant eksisterende næringsbygg. Systemets metodikk tukter på å tallfeste nivå på miljøegenskaper, som igjen muliggjør sammenligninger på objektivt grunnlag. Systemets tredelte struktur gjør det mulig å evaluere eiendommens iboende egenskaper, forvaltningens prosedyrer og leietakeres bruk. Systemet er poengbasert, som vekker konkurranseinstinktet og virker bevisstgjørende. Nå kan man måle krefter mot bransjens beste praksis.