Grethe_1390576

Grethe Bergly, Konserndirektør Østlandet i Multiconsult. Foto: Christine Wendelborg.

Norges første BREEAM-NOR In-Use-bygg

25. august 2015

Miljøsertifiseringen består totalt sett av tre evalueringsdeler; Eiendom, Forvaltning og Bruk. Multiconsults hovedkontor på Skøyen har nå fått overrakt sertifikatet for BREEAM-NOR In-Use del tre, Bruk. Dette er en vurdering på hvordan leietaker administrerer sin virksomhet i en bygning.

– Gjennom sertifiseringen bekrefter Multiconsult vårt engasjement tilknyttet målsettingen «grønt i alt vi gjør». Det at vi som brukere av bygget oppnår klassifiseringen «very good» viser at vi har en god sammenheng mellom liv og lære. Sertifiseringen bidrar til at HMS og bærekraftige løsninger integreres i all aktivitet, sier Grethe Bergly, Konserndirektør Østlandet i Multiconsult.

Tidligere har selskapet også mottatt klassifiseringer for Eiendom og Forvaltning. Multiconsult fikk klassifiseringen «very good» på alle tre deler. Eiendom er iboende miljøegenskaper som evalueres ut fra byggets form, konstruksjon, funksjon og installasjoner. Forvaltning er bygningens driftsforhold, forvaltningspraksis, ledelse o.l.

Kunnskapen kommer kundene til gode

Multiconsult har lenge satset på miljøvennlige og bruksrelaterte forhold. Engasjementet bekreftes og anerkjennes gjennom Multiconsults resultater i klassifiseringen. Miljøfyrtårn-engasjementet til selskapet har klare synergier med BREEAM-NOR In-Use systemet.

– Erfaringen vi har oppnådd gjennom sertifiseringsprosessen vil også komme våre kunder til gode i oppdrag vi gjør for dem. Vi har en ambisjon om å være en garantist for bærekraftige løsninger gjennom våre leveranser. Vi oppfatter BREEAM-NOR In-Use sertifiseringen som en videreutvikling innenfor de tekniske og driftsrelaterte aspektene tilknyttet helse, miljø og sikkerhet, sier Bergly.

Miljøsystemet:

Systemet er etablert av BRE og NGBC på bakgrunn av etterspørsel i markedet om gode verktøy for å systematisere arbeidet med energi- og miljøkvaliteter i byggenæringen, også for eksisterende yrkesbygg.

BREEAM-NOR In-Use er et miljøklassifiseringssystem egnet for sertifisering av eksisterende yrkesbygg. Systemet er et lav­terskel forvaltningsverktøy for eiere, forvaltere og leietakere. Systemet støtter de med et ønske om å redusere kostnader, energiforbruk og miljøbelastninger. In-Use vil øke brukertilfredshet og omdømme. Klassifiseringssystemet brukes internt for egenevaluering. NGBC kan med støtte i ekstern revisors evaluering og kontroll, utstede sertifikat for oppnådd klasse for bygget, forvaltningen og bruken, hver for seg eller under ett.