Nørgaard Madsen – Ny administrerende direktør i Multiconsult

Christian Nørgaard Madsen (49) er ansatt som ny administrerende direktør i Multiconsult fra 1. september 2012. Nørgaard Madsen vil dermed lede arbeidet med å videreutvikle Multiconsult som en av Norges ledende ingeniørbedrifter.

6. juni 2012

Nørgaard Madsen forlater stillingen som markedsdirektør for Industri, Energi og Klima i Brødrene Dahl AS.

Christian Nørgaard Madsen er utdannet sivilingeniør innen Maskin, kuldeteknikk og varmepumper ved NTNU i 1986, og har over 20 års erfaring fra rådgiverbransjen. Gjennom sentrale lederverv i blant annet Techno Consult, Norconsult og COWI, har Nørgaard Madsen solid erfaring med å lede selskaper. I sistnevnte har han vært både administrerende direktør i Norge og sittet i den internasjonale konsernledelsen.

– Styret i Multiconsult er svært tilfreds med at Nørgaard Madsen har takket ja til å lede selskapet. Multiconsult er et selskap i utvikling og med store ambisjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Med Nørgaard Madsen er jeg sikker på at vi har funnet en både dyktig og riktig leder for selskapet. Han har kompetansen og de personlige egenskapene som skal til for å løfte selskapet i tråd med selskapets ambisjoner, sier Steinar Mejlænder-Larsen, styreleder i Multiconsult.

– Gjennom tidligere stillinger har jeg lært Multiconsult å kjenne som en god konkurrent og et selskap med stor respekt i bransjen. Jeg opplever at dette er et selskap med mange dyktige medarbeidere, med både stort potensial og store ambisjoner. Jeg finner det utrolig motiverende å arbeide i kompetanse-organisasjoner og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å utvikle Multiconsult ytterligere, forteller Christian Nørgaard Madsen.

Interimsperiode

Stein Dale avsluttet sitt engasjement som konstituert administrerende direktør 1. juni. Regionsdirektør i Oslo, Grethe Bergly, vil fungere som leder av selskapet til Christian Nørgaard Madsen tiltrer stillingen som administrerende direktør 1. september 2012.

Ved spørsmål, kontakt styreleder i Multiconsult, Steinar Mejlænder-Larsen, telefon: 91 37 62 56, e-post: sml@selvaag.no