Oda Andrea Hjelme, Heidi Mohn Nilsen og Stassja Noelle Øderud er nominerte til «Årets Kraftkvinne».

Nominerte til «Årets Kraftkvinne 2022»

I år er 56 kvinner nominert til prisen «Årets Kraftkvinne 2022». Heidi Mohn Nilsen, Oda Andrea Hjelme og Stassja Noelle Øderud er tre av de nominerte og jobber i Multiconsult.

6. desember 2022
Cato A. Mørk

Kraftkvinnene ble etablert i 2019 som et nettverk for alle kvinner i fornybarnæringen og tilknyttede aktører og miljøer. Prisen deles ut for å fremme og synliggjøre de dyktige kvinnene i fornybarnæringen. Kandidater er nomineres av andre og en jury vil vurdere den nominerte basert på begrunnelse og beskrivelsen av den nominerte.

De tre nominerte fra Multiconsult er:

  • Heidi Mohn Nilsen som jobber med konstruksjon og oppdragsledelse i prosjektering av transformatorstasjoner.
  • Oda Andrea Hjelme som er solteknisk rådgiver med fokus på kartlegginger og anskaffelser for solcelleanlegg på bygg, og egnethetsanalyser for bakkemontert solkraft.
  • Stassja Noelle Øderud er fagekspert innen prosjektering av lynvernanlegg og jordingssystemer, og beregning av elektromagnetiske felt på høyspentnettet og industrianlegg.

Kriterier for nominasjon og som juryen vil vurdere ut ifra er som følger:

  • Har bidratt til å heie andre frem
  • Er faglig dyktig og deler kunnskap
  • Har vist at dette er en bransje for kvinner
  • Har bidratt til å skape innovasjon og vekst i sitt selskap
  • Er med på å forme fornybarnæringen
  • Jobber i fornybarnæringen

Den nominerte kan like gjerne ha utmerket seg på punktene ovenfor på et lokalt nivå som nasjonalt og trenger ikke «krysse av» på alle punktene ovenfor. Prisen deles ut 8. februar i Oslo.

Les mer om Årets Kraftkvinne og de nominerte.