1/2

Nye MUNCH er blant de nominerte | Foto: Einar Aslaksen/MUNCH

2/2

Somatikkbygningen ved Sykehuset i Vestfold

Nominerte til årets bygg og anlegg

De åtte kandidatene til Årets bygg og anlegg 2021 er nå klare. Multiconsult har vært involvert i fem av de av de åtte nominerte prosjektene, og selve kåringen skjer på Byggedagene 22. juni.

25. mars 2022

– Det er svært gledelig å se at vi er med på de aller mest spennende og flotte prosjektene i Norge. Dette viser hvilken kompetanse våre medarbeidere har, og hvilken mulighet det gir oss til å få være med på de mest utfordrende og interessante prosjektene hvor vi lærer noe hver dag. Nå blir det spennende å se hvilke som vinner til slutt og vi håper selvfølgelig at vi er på vinnerlaget, sier Morten Alstad, konserndirektør for Store Oppdrag.

I kategorien anlegg er det tre prosjekter nominert:

  • Fv 714 Åstfjordkryssinga (Laksevegen) der Multiconsult har vært en sentral rådgiver og prosjekterende
  • Romsdalsgondolen
  • Tolga kraftverk

Innen bygg er det fem nominerte prosjekter:

  • Somatikkbygget ved Tønsbergprosjektet, Somatikkbygget – der Multiconsult gjennom Cura-gruppen er en sentral rådgiver
  • Munch-museet – der Multiconsult har fulgt prosjektering fra start til ferdig bygg
  • Boligprosjektet Vannkunsten og kontorbygget Pressens Hus der Multiconsult har vært en sentral rådgiver og prosjekterende
  • Kontorbygget Universitetsgata 2

– Prisen henger høyt. Det er en helhetspris hvor prosjektene skal ha dokumentert fremragende gjennomføring i henhold til en rekke sentrale punkter, blant annet fremdrift, HMS, miljø, kostnadskontroll og samarbeid i byggeprosessen, for å nevne noe. Det siste ser vi nok stadig mer tydelig. Det handler om kompetanse, men det handler igjen om folk, og når det er tillit og respekt for hverandres rolle og kompetanse, så viser det seg at det er en viktig faktor for å finne gode løsninger underveis, diskutere problemer og uenigheter på en konstruktiv måte – og tenke på det beste for prosjektet, leveranse, kunde og bruker, utdyper juryleder Kari Sandberg til Byggeindustrien.

I tillegg skal prosjektene som kommer til finalen fremstå som et forbildeprosjekt som viser gode eksempler på både byggeskikk og arkitektur.

– Miljøkriterier, ombruk og gjenbruk ser vi i flere prosjekter, og ikke minst innovasjon og utvikling. Det leveres så mye bra, så prisen er viktig på mange måter. Vi får vist frem næringen og hva den bidrar til å løse, hvordan vi bygger lokalsamfunn, boliger, skoler, veier og sykehjem. Og vi får ikke bygd noe hvis vi ikke har de gode hodene og hendene, gode lærlinger og fagarbeidere samt bedrifter som satser på kompetanse og er verdensledende i å bygge grønt og klimavennlig, sier Sandberg som understreker at det har vært krevende å velge finalister i år.

Les mer: Her er de nominerte til Årets Bygg og Årets Anlegg 2021