1/3

På oppdrag i Tacloban på Filippinene i 2014. (Foto: Anette Andresen/Kirkens Nødhjelp)

2/3

På oppdrag i Tsjad i 2004. (Foto: Hege Opset Vandapuye/Kirkens Nødhjelp)

3/3

Vann og avløp er livsviktig for lokalbefolkningen. (Foto: Hege Opset Vandapuye/Kirkens Nødhjelp)

Nødhjelp som ekstrajobb

I snart 20 år har Tor Valla sikret vannforsyninger i katastrofeområder over hele verden. Til daglig jobber han med vann og avløp (VA) som ingeniør i Multiconsult.

22. august 2018
Elise Feiring Myrtrøen

Valla er medlem i beredskapsgruppene til Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen. Det har brakt ham til katastrofeområder i over 20 land, blant annet Kosovo, Irak, Afghanistan, Sør-Sudan, Tsjad og Filippinene.

Flyktningeleirer, krigsområder og terrormål virker ikke umiddelbart lystbetont med all sin nød, kaos og potensielle farer. Valla forteller at en drivkraft for å dra dit, er den umiddelbare belønningen. Han ser fort resultatene av prosjektene han er med på.

– Når et katastrofeområde får gjenopprettet vannforsyning og avløp, ser man raskt resultater ved bedre helse, bedre livskvalitet og ikke minst gjenopprettet verdighet for innbyggerne. Det er også givende å være en del av prosjekter som berører så mange personer. Vann og avløp er livsviktig for lokalbefolkningen overalt og utgjør livsgrunnlaget for en enormt stor gruppe mennesker, sier Valla.

Multiconsult tar samfunnsansvar

Valla begynte i Multiconsult i 2005, da med vann- og avløpsprosjekter for kommuner og private innbyggere. Senere jobbet han med større samferdselsprosjekter. Hele tiden har han et par ganger i året reist ut på humanitære oppdrag. De varierer mellom to og seks uker.

– Det er helt klart en belastning for arbeidsgiver når ansatte må reise ut på kort varsel og overlate til andre å følge opp oppdragene de jobber med. Men Multiconsult ser det som et samfunnsansvar å bidra med kapasitet og kompetanse i prekære situasjoner. Faktisk oppfordres yngre medarbeidere til å melde seg inn i humanitære beredskapsgrupper, forteller Valla og legger til at han selv har tre kollegaer har som er med i beredskapsgruppen til Kirkens Nødhjelp.

Valla understreker at Multiconsults begrunnelse for denne holdningen er det etiske, men resultatet gir også forretningsmessige fordeler. Mange kommersielle oppdrag har som krav at deltakerne skal ha internasjonal erfaring. Når yngre medarbeidere får reise på oppdrag for humanitære organisasjoner, bygger de opp den nødvendige kompetansen, og Multiconsult står sterkere i konkurransen om attraktive oppdrag.

Innledende kartlegging

Valla forteller at de internasjonale oppdragene ofte dreier seg om tidligfase, hvor utfordringen gjerne er å få oversikt over skadene og planlegge de nødvendige tiltakene.

– Oppdragene er ofte ikke så teknisk kompliserte, dessuten har du alltid støtte fra andre. Utfordringene ligger mer i kultur, organisering, logistikk, bo- og leveforhold, samt å forhindre korrupsjon i prosjektet. En viktig del av et nødhjelpsoppdrag er opplæring av lokalt ansatte slik at de kan planlegge og gjennomføre nødhjelpsinnsatsen med egne ressurser, sier han.

Kunnskapsdeling er Valla godt kjent med fra den daglige jobben, det står sentralt i Multiconsult.

– I vår seksjon jobber vi alltid i grupper, og jeg lærer mye av yngre medarbeidere – kanskje spesielt om bruk av digitale verktøy. Det gir en meningsfylt arbeidsdag. Så håper jeg læringen også går den andre veien, sier han beskjedent.

Tilbake i Multiconsult

Fra 2011 jobbet Valla en periode i Oslo kommune og Kirkens Nødhjelp, samt reiste jorden rundt et år som privatperson, før han fra september 2017 igjen var tilbake i Multiconsult. Da begynte han som rådgiver i seksjon VA-Samferdsel med utredning, planlegging og prosjektering av vann-, avløp og overvannsanlegg i forbindelse med større samferdselsprosjekter.

– Vi har nylig fått et oppdrag sammen med den spanske totalentreprenøren Acciona for planlegging og bygging av ny E6 med firefelts motorvei fra Ranheim til Værnes i Trøndelag. Dette oppdraget for Nye Veier er en ny og spennende måte for Multiconsult å bidra i utbyggingsprosjekter. Vi vil prosjektere for totalentreprenøren, men i nært samarbeid med byggherren Nye Veier, som oppmuntrer oss til å finne kreative løsninger som gir bedre og ikke minst billigere veianlegg. Det er mange interessante problemstillinger innen veidrenering og overvannshåndtering på et så stort veianlegg, sier Valla.

Flere store prosjekter

– Multiconsult planlegger nå Fornebubanen som er tunnelbane fra Majorstuen til Fornebu.  Prosjektering av vann-, avløp- og overvannsanlegg på stasjonsområdene vil være faglig utfordrende for meg og flere kollegaer i årene som kommer, forteller Valla.

I tillegg arbeider han med tradisjonelle vann- og avløpsoppdrag for kommuner og private utbyggere.  Også for disse oppdragene er overvannshåndtering en interessant utfordring med krav til lokal håndtering av overvann og borttransport i åpne bekker og vassdrag.

– Dette er ofte tverrfaglige oppdrag i nært samarbeid med arkitekter, landskapsarkitekter og veiplanleggere som gir et synlig resultat i form av et estetisk grøntanlegg på terrengoverflaten som mange setter pris på, sier Valla.