llustrasjonsbilde fra Hjerkinn skytefelt | Foto: Forsvarsbygg

Nasjonal rammeavtale om miljøkompetanse

Multiconsult er tildelt en nasjonal rammeavtale med Forsvarsbygg om tiltak tilknyttet forurenset grunn, miljøkartlegging av bygg/anlegg og prosjektering av andre miljøtiltak.

1. september 2021

– Strategiske prosjekt i forbindelse med Evenes, Finnmark landsforsvar og nye ubåter er avhengige av tjenestene innenfor dette segmentet for at vi skal utvikle riktige og bærekraftige leveranser for forsvarssektoren, sier Mads Joakimsen, ansvarlig for kontraktsporteføljen på rådgivingstjenester i Forsvarsbygg.

Tilpasset leverandørstrategi

Som den største eiendomsaktøren i landet har Forsvarsbygg en stor prosjektbredde og avtalen omfatter en rekke områder.

– Storheten og kompleksiteten i prosjektene som skal løses har betydd en endring og tilpasning i leverandørstrategien, der flere avtaler er samlet i en, forklarer Joakimsen.

Oppgaver over hele landet

– Rammeavtalen sikrer at Forsvarsbygg får tilgang på ekstern kompetanse fra et bredt og erfarent team til å dekke de 24 rollene i anbudet innan fagområdet rådgivande ingeniør miljø, fortsetter prosjektleder Vegard Løkstad.

– Innenfor avtaleperioden vil det være behov for bistand til miljøtekniske grunnundersøkinger, risikovurderinger og tiltaksplaner, kartlegging av avfall fra bygg, utarbeidelse av den faglige delen av konkurransegrunnlaget med ansvarlig søkefunksjon og SHA-planer. Det skal òg gjennomføres ulike miljøoppdrag med blant annet PFAS, skyte- og øvingsfelt, fjellanlegg, radiolinjestasjoner, kartlegging og fjerning av deponi og avfallsfyllinger, forklarer Løkstad vidare.

– Forsvarsbygg er en viktig kunde for Multiconsult som har miljø høyt på sin agenda. Det er gledelig at vi har fått fornyet tillit, og vi ser frem til å bistå Forsvarsbygg i deres miljøarbeid, sier Therese Bodding Sæthre, markedssjef for Geo, vann og miljø i Multiconsult.

Høyeste kompetansescore

I anbudet oppnådde Multiconsult høyeste score av alle på tildelingskriteriet kvalitet som besto av relevant kompetanse og erfaring for det tilbudte nøkkelpersonellet, fordelt på de tre kompetanseområdene i anbudet. Tildelingen ble fordelt på 40 % pris og 60 % kvalitet og samlet kom Multiconsult best ut.

– Vi har òg tidlegere hatt rammeavtaler med Multiconsult innenfor dette tenesteområdet og vi ser fram til å jobbe vidare sammen for å kvalitetssikre og utvikle leveransene våre innenfor dette store området, avsluttar Joakimsen i Forsvarsbygg.