Nærings-Ph.d Skallkonstruksjoner i betong

Multiconsult starter i høst et teknologiutviklingsprosjekt knyttet til skallkonstruksjoner i betong. Sentralt i prosjektet blir Morten Engens nærings-ph.d. "Storskala ikke-lineære elementanalyser av armert betong".

11. september 2013

«State of the art» for design av skallkonstruksjoner i betong har ikke utviklet seg mye siden Statfjord C på 80-tallet. For å komme videre på dette området skal Multiconsult ta en rolle som bidrar til å sikre selskapets ledende posisjon innen feltet. På bakgrunn av dette ble det høsten 2012 startet opp et utviklingsprosjekt med en nærings-ph.d. i sentrum.

– Fordelen med en nærings-ph.d. er at vi selv påvirker tema, problemstilling og gjennomføring. Samtidig knytter vi avhandlingen tett til vårt fagmiljø og den løpende virksomheten i firmaet. En nærings-ph.d. koster firmaet mer enn tradisjonelle ph.d.-programmer, men for oss er det viktig å bygge teknologiutviklingsprosjektet i Multiconsult rundt et slikt delprosjekt. Multiconsults strategi innebærer å ha et høyt faglig nivå, men også å være anerkjent som ledende på utvalgte områder. Da er det naturlig å dyrke frem doktorgrader innen sentrale emner, sier Per Horn, avdelingsleder for Industri, olje og gass i Oslo.

Vurdere betongkonstruksjoners bæreevne

Etter initiativ fra seksjon Marine konstruksjoner i Multiconsult ble representanter fra NTNU invitert til Skøyen med oppfølgingsmøte i Trondheim. Resultatet fra møtene er at Morten Engen i høst flytter til Trondheim for å starte på doktorgraden «Storskala ikke-lineære elementanalyser av armert betong».

Målet med oppgaven er å kunne utføre en mer nøyaktig vurdering av en betongkonstruksjons bæreevne enn vi gjør i dag, ved å benytte metoder som er nærmere virkeligheten enn de lineære analysene med elementmetoden som ofte benyttes i dag.

– Mye koker ned til å forstå hvordan armert betong deformerer seg ved belastning, og hvordan sammenhengen mellom last og deformasjon bør uttrykkes matematisk. Bedre forståelse bør i siste instans føre til mer økonomiske løsninger, sier Engen.

Prosjektet skal vare i fire år. Kandidaten er utplassert i Trondheim det første året for å følge undervisning og jobbe tett på fagpersonene ved Institutt for Konstruksjonsteknikk ved NTNU. Resten av tiden vil Engen jobbe med oppgaven ved hovedkontoret på Skøyen. I tillegg til det faglige arbeidet vil kandidaten også bidra til å forbedre kontakten med NTNU og fremtidige medarbeidere.

Hovedveilederen ved NTNU er professor Max Hendriks. Biveiledere er førsteamanuensis Jan Arve Øverli fra NTNU og vår egen Erik Åldstedt. Roar Lie er oppnevnt som mentor.