I forbindelse med åpningen inngår MUNCH og Multiconsult nå et samarbeid | Foto: Einar Aslaksen/MUNCH.

MUNCH og Multiconsult inngår samarbeid

Fredag 22. oktober åpner nye MUNCH i Bjørvika i Oslo. Multiconsult har vært en sentral aktør i realiseringen av det nye museet, og i forbindelse med åpningen inngår MUNCH og Multiconsult nå et samarbeid.

21. oktober 2021
Cato A. Mørk

MUNCH forvalter arven etter kunstneren Edvard Munch, og museet inneholder mer enn 28 000 kunstverk, i tillegg til litterære dagbøker og skrifter. Multiconsult er et norsk ingeniørselskap som har vært en sentral aktør i realiseringen av nye MUNCH og en rekke andre store kulturbygg i Norge.

Nye MUNCH skal by på kultur for alle, og det nye bygget gir rom for nytenkning i tilbudet til publikum. Målet er å utvide forståelsen av hva et museum er, og åpne opp for helt nye opplevelser og perspektiver.

– Vi ser at Munch inspirerer på tvers av generasjoner og landegrenser, og for oss er det helt sentralt å ta vare på Munchs evige aktualitet. Selv om Multiconsult og vi opererer i svært ulike bransjer, ser vi at vi møter hverandre i kulturen og de sterke fagmiljøene; det handler om å se muligheter der andre ser begrensninger, god prosjektstyring og lagarbeid, lidenskap for faget og innovasjon. På hvert vårt felt skaper vi ny historie og bidrar til å bygge bro mellom fortid og framtid, sier Stein Olav Henrichsen, direktør på MUNCH.

Samarbeidet som nå er avtalt innebærer at Multiconsult og MUNCH vil profileres sammen, og samtidig at Multiconsult får tilgang til opplevelser ved og i regi av museet til glede for selskapets samarbeidspartnere og ansatte.

– Det å få lov til å være med på å utvikle et slikt prosjekt som nye MUNCH betyr mye for Multiconsult som samfunnsbygger. Ikke minst det å bruke ingeniørkunst til å ta vare på kunstverkene til Norges mest kjente kunstner. Det er en stor inspirasjon for organisasjonen at vi setter spor etter oss, bidrar i samfunnsutviklingen, og realiserer noe som alle har et forhold til, sier konserndirektør Geir Juterud i Multiconsult.

Multiconsult har hatt rollen som prosjekterende på ingeniørfag fra skisseprosjektet i 2010, og gjennom hele prosjekterings- og byggefasen på oppdrag av Oslobygg. Nybygget er på 13 etasjer, er svært energieffektivt, har bærekraftige løsninger, og er utformet av arkitektkontoret estudio Herreros.