Multiconsults ansatte i sikkerhet i Nepal

Lørdag 25.april ble sentrale og vestlige deler av Nepal rammet av et jordskjelv med en styrke på 7.8. Skjelvet oppsto om lag 77 kilometer nordvest for hovedstaden Kathmandu.

28. april 2015

Lørdag 25.april ble sentrale og vestlige deler av Nepal rammet av et jordskjelv med en styrke på 7.8. Skjelvet oppsto om lag 77 kilometer nordvest for hovedstaden Kathmandu.

Multiconsult hadde 3 ansatte i området, som alle er bekreftet uskadde og bragt i sikkerhet.

To ansatte fra Energiavdelingen i Oslo er på 1 års Fredskorpsutveksling hos vår partner Hydro-Consult Engineer Ltd i Kathmandu, og var begge i Nepal da jordskjelvet rammet. I tillegg var en seksjonsleder på reise i Nepal i uke 17, men forlot landet 3 timer før jordskjelvet.

Tett oppfølging

Multiconsults to ansatte i landet er nå samlet i Kathmandu og har det etter forholdene bra. De har overnattet på den norske ambassaden i Kathmandu de siste nettene.

Både HR og linjeledelsen har fulgt opp de to ansatte tett og bidratt med koordinering og praktisk bistand der det har vært mulig. De berørte ansatte tilbys nå løpende bistand, samt mulighet for debriefing og psykologbistand ved behov.

Ønsker å bidra

De to ansatte som befinner seg i Nepal bruker tiden nå på å bistå i arbeider med å grave opp ruinene i Kathmandu. De har fått tilbud om hjemreise, men har uttrykt ønske om å bli i Kathmandu for å kunne bidra i nødsituasjonen.

Multiconsult kommer også til å bidra med en innsamlingsaksjon for Nepal, som startes onsdag 29.april, der både konsernet og ansatte bidrar med støtte.

Støtte til berørte

Gjennom Fredskorpsutvekslingen har Energiavdelingen i Oslo to nepalesiske ansatte. De har fått kontakt med sine familier og bekreftet at de er i sikkerhet. Våre nepalesiske ansatte får nå støtte fra linjeledelse og kolleger i situasjonen.

Multiconsult uttrykker sin dypeste medfølelse til innbyggerne i Nepal, rammede og pårørende etter jordskjelvkatastrofen.

Ansatte i Multiconsult som er berørt av jordskjelvkatastrofen kan kontakte HR avdelingen for støtte.

Spørsmål om Multiconsults oppdrag i området kan rettes til seksjonsleder Anders Gustav Pettersen for Energi.