Multiconsult har vunnet viktig rammeavtale for Statnett

Multiconsult har vunnet rammeavtale innen prosjekteringstjenester mot Statnetts transformatorstasjoner.

13. juli 2016

Avtalen gjelder både nyetablering av stasjoner og rehabilitering og oppgradering av spenningsnivåer i eksisterende stasjoner. Arbeidet forbundet med avtalene skal bidra til å øke sikkerheten i Norge med tanke på strømforsyning.
– Gjennom tildeling av denne rammeavtalen befester Multiconsult sin posisjon som den ledende aktør innen prosjekterings tjenester mot forretningsområdet Energi sier markedssjef Tom Ødegaard.
Rammeavtalen er på to år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år- Tjenestene rammeavtalene skal dekke har en estimert årlig verdi på 150-200 millioner kroner og skal fordeles på fire selskaper. Multiconsult vurderer sin andel til å være mellom 75-100 millioner kr over en to års periode.

– Det at Multiconsult fortsetter å være en sentral aktør innen planlegningen av denne viktige infrastrukturutbyggingen i Norge er både morsomt og spennende, sier avdelingsleder og tilbudsleder Karen Nybakke.