Multiconsult skal bistå Sande Aqua med realiseringen av Norges største landbaserte oppdrettsanlegg | Illustrasjon: LINK arkitektur

Multiconsult vinner rammeavtale med Sande Aqua

Sande Aqua skal bygge Norges største landbaserte oppdrettsanlegg, og har tildelt Multiconsult rammeavtalen for prosjektering av anlegget.

10. november 2020

Det nye anlegget skal bygges i Skipavika Næringspark på Sandøya i Fensfjorden i Vestland fylke. Her er allerede nødvendig infrastruktur som kaier og tilgang til ferskvann på plass. I første omgang skal anlegget ha en kapasitet på 33.000 tonn matfisk i året, med en mulighet for utvidelse. RAS-leverandør for anlegget er Billund Aquaculture.

– For Multiconsult er dette et viktig oppdrag som befester vår posisjon som et ledende rådgivermiljø innen akvakultur. Vi har lang erfaring og solid kompetanse innen prosjekteringen av landbaserte anlegg med RAS-teknologi. Det er veldig gledelig at Sande Aqua velger oss som partner på rådgiversiden, sier Tom Rydland i Multiconsult.

I første omgang skal Multiconsult bidra med kalkyler, kvalitetssikring av leveranser og tidligfaserådgivning.

– Før spaden kan settes i jorden er det omfattende prosjektering som skal gjennomføres. Multiconsult er godt rigget for å håndtere denne type prosjekter. Vi ser fram til å jobbe sammen med Sande Aqua og Billund Aquaculture på dette spennende prosjektet, sier Tom Rydland.

Sande Aqua ønsker å bygge verdens ledende kompetansesenter for oppdrettsanlegg på land. De fant raskt ut at deres og Multiconsults ambisjoner var en god match.

– Vi synes Multiconsult viste en bredde i sin kompetanse, en nysgjerrighet og et engasjement som var tiltalene for oss. Vi ser virkelig frem til dette samarbeidet, hvor jeg tror vi begge kan pushe hverandre til nye høyder, sier Stein Inge Larsen, styreleder i Sande Aqua.