Rammeavtalen med Statnett inkluderer blant annet bygging av nye transformatorstasjoner, tilsvarende stasjonen som er bygget for Statnett i Bjerkreim. | Illustrasjonsbilde: Multiconsult

Multiconsult vinner omfattende rammeavtale med Statnett

Statnett har tildelt Multiconsult en omfattende rammeavtale om prosjektering av transformatorstasjoner. Tildelingen er en solid bekreftelse på Multiconsults posisjon som Norges ledende kompetansesenter innen tverrfaglig prosjektering.

21. oktober 2020

Multiconsult er ett av to selskap som har vunnet «Rammeavtale for eksterne prosjekteringsoppdrag Stasjon». Avtalen omfatter oppgradering og utvidelse av eksisterende transformatorstasjoner samt bygging av nye stasjoner over hele landet. Tjenestene i avtalen har en estimert årlig verdi på totalt 100-150 millioner kroner. Avtalen har to års varighet, med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år.

– Tildelingen er en solid bekreftelse på at vi er helt i toppsjiktet i Norge på kompetanse og erfaring innen tverrfaglig prosjektering av transformatorstasjoner, og et resultat av vårt langsiktig og målrettede arbeid, sier Hilde Gillebo, konserndirektør for enhet Energi i Multiconsult.

Utvikling står sentralt 

Inn under rammeavtalen står utvikling sentralt. Det innebærer at utvikling av verktøy, løsninger, ny teknologi og samarbeidsformer vil være viktige leveranser for Multiconsults organisasjon de neste to til seks årene. Multiconsult er ett av svært få fagmiljøer i Norge med den nødvendige kompetansen for prosjektering av framtidens trafostasjoner. I rammeavtalen bygger Multiconsult videre på lang erfaring fra tidligere Statnett-rammeavtaler. Samtidig vil Multiconsult dra veksler på erfaringer fra andre deler av selskapets kompetansemiljø innen prosjektering.

– Sammen med Statnett skal vi sikre kontinuerlig forbedring og bidra til utvikling for både dem og bransjen. Statnett har store forventninger til oss, og vi har selv svært høye ambisjoner om løpende utvikling og erfaringsutveksling på tvers av selskapet i løpet av avtaleperioden. For oss er det viktig å sette kunden i sentrum. Derfor vil vi også inkludere Statnett i vår kompetanseutviklingsreise, sier Hilde Gillebo.

Konserndirektøren er stolt over at Multiconsult skal bidra inn i det viktige samfunnsoppdraget med å sikre framtidig kapasitet og forsyningssikkerhet i det norske strømnettet. LINK arkitektur, Jøsok Prosjekt og Future Technology er med som underleverandører i avtalen.