Multiconsult vinner markedsandeler innen Bane

Multiconsult vant oppdrag for Jernbaneverket med utførelse av RAM-analyse for prosjekt dobbeltspor Arna-Bergen (UAB).

12. mai 2015

Multiconsult har fått i oppdrag å gjennomføre en pålitelighetsanalyse når strekningen Arna-Fløen skal utvides fra ett til to spor. Analysen baseres på prosjektets RAM-krav og skal bygge på Jernbaneverkets etablerte metodikk for beregning av forsinkelsestimer. Det skal i oppdraget også besvares hvorvidt prosjektets RAM-krav er innfridd eller ikke.

– Vi ser frem til å gjennomføre denne pålitelighetsanalysen i et svært spennende jernbaneprosjekt sier oppdragsleder og RAMS rådgiver Rune Winther i Multiconsult

Mer enn fordoblet kapasitet mellom Norges største byer

Strekningen Arna-Fløen skal utvides fra ett til to spor. Tiltaket vil mer enn fordoble kapasiteten og legge til rette for økt satsing både på kollektivtrafikk i Bergen og person- og godstog mellom Norges største byer. I tillegg skal publikumsarealet på Arna stasjon oppgraderes og det skal bygges lengre spor for kryssing. Nye Ulriken tunnel er 7,8 km med tillegg av bl.a. kryssingsspor i fjell, 16 tverrpassasjer og 9 tekniske rom. Det er ca. 800 meter med konvensjonell drift og ca. 7 km med TBM-drift.

Strategisk viktig

Prosjektet er strategisk viktig for Multiconsult da sikkerhet og RAM er viktig for Multiconsults strategi om å bli ledende innen rådgivning på bane og forsterke selskapets posisjon innen Sikkerhet og Pålitelighet / RAMS for jernbane

Oppdraget er spesielt faglig utfordrende og interessant da gjennomføring av en samlet kvantitativ pålitelighetsanalyse av alle systemene i en jernbanetunnel, som så vidt Multiconsult kjenner til ikke har blitt gjort tidligere i et norsk jernbaneprosjekt – dette er dermed banebrytende arbeid. Analysen vil videre innebære en utvidelse av Jernbaneverkets egen analysemetodikk til å inkludere eksplisitt vurdering av usikkerhet.

Multiconsult tar nå markedsandeler og har bare de siste 3 månedene vunnet 7 baneoppdrag

  • Rådgivende konsulent for KVU terminalfunksjoner Oslofjorden
  • Rammeavtale prosjektering for Region Vest Bergensbanen
  • Knutepunktutvikling Mjøndalen og Hokksund stasjon
  • Hovedplan og reguleringsplan Otta stasjon
  • Hovedplan og reguleringsplan Sørumsand stasjon
  • Utredning Alnabru fase 2
  • Inter Cityhaug Haug-Seut-Halden

– Dette er en fantastisk vekst og viser at Multiconsults satsing på Bane virkelig begynner å gi effekt, sier markedssjef Tone Manum for Bane i Multiconsult.