Multiconsults David Alan Wright (nummer tre fra høyre) sammen med samarbeidspartnere i den eksisterende transformatorstasjonen Chakwal, som skal kobles til en ny transformatorstasjon med en 132 kV-linje.

Multiconsult vinner fornybar-kontrakter i Pakistan

Multiconsult har signert kontrakt med den tyske utviklingsbanken KfW for to miljøkonsekvensutredninger i Pakistan knyttet til det dårlige strømnettet i landet.

26. oktober 2018

I mange år har Pakistan lidd under alvorlig knapphet på elektrisitet. Total etterspørsel var i 2015 på 26 TW i de mest hektiske periodene, men på grunn av dårlig modernisert utstyr var det bare tilgjengelig om lag 20 TW. Myndighetene har satt i verk en handlingsplan for å bedre forholdene, og kontraktene Multiconsult har vunnet inngår i denne.

To steder i landet

Den første kontrakten gjelder en miljøkonsekvensutredning for transformatorstasjonen Gharo med tilknyttet strømnett i Sind-provinsen sørøst i Pakistan. Gharo får kraft fra store private vindkraftprodusenter ved kysten utenfor Karachi.

Den andre kontrakten er en miljøkonsekvensutredning for transformatorstasjonen Chakwal med tilknyttet distribusjonsnett i delstaten Punjab nordøst i Pakistan. Chakwal mottar strøm fra vannkraftverket Tarbela.

Stor samfunnsnytte

– Det skjer en enorm satsing på fornybar energi i Pakistan nå, og det er svært givende å få være med på utviklingen. Oppdragene er faglig interessante, samarbeidspartnerne er dyktige og lokalsamfunnet trenger sårt mer strøm, sier oppdragsleder David Alan Wright i Multiconsult

Oppgradering av overføringsnettet for å minske strømtapet er et av hovedgrepene i myndighetenes handlingsplan for å bedre Pakistans strømforsyning. Andre tiltak er å få ned prisen på strøm, få ned offentlige myndigheters behandlingstid og å bedre betalingsløsningene for strømkjøp.