Samferdsel og infrastruktur 1390x576

Foto: Jo Michael

Multiconsult vinner flere rammeavtaler for Statens vegvesen

Statens vegvesen har gjennomført flere konkurranser for inngåelse av rammeavtaler for anskaffelse av planleggings- og prosjekteringstjenester. Multiconsult har vunnet tre store på kort tid.

6. februar 2017

For Multiconsult er dette viktige avtaler for å kunne levere tjenester til en av våre største kunder. Vi er derfor svært stolte av at vi har nådd fram i skarp konkurranse med mange konkurrenter både for Statens vegvesen region Nord, Statens vegvesen region Midt og for Statens vegvesen i Oslo og Akershus, sier Tor Arne Melhus, markedssjef for Samferdsel i Multiconsult.

Alle avtalene gjelder for to år med opsjon på forlengelse for ytterligere to år.

Tre sentrale rammeavtaler i nord, midt og øst

I region Nord har Multiconsult blitt tildelt rammeavtale som én av fire hovedleverandører innenfor plan- og prosjekteringstjenester i regionen. I tillegg til avtalen som hovedleverandør omfatter også avtalen at Multiconsult blir delleverandør innenfor i alt 13 forskjellige fagområder innenfor veg, areal, miljø, geofag, konstruksjon og elektro. Det er forventet at avtalen vil gi en omsetning på om lag 50 MNOK pr. år.

I region Midt har Multiconsult blitt tildelt rammeavtale som én av seks hovedleverandører. Hovedleverandører i denne rammeavtalen omfatter komplette ytelser innen blant annet veg-, miljø- og planfag, geofag, konstruksjonsfag og elektrofag, og vil utgjøre en strategisk viktig del av Multiconsults oppdragsportefølje. Forventet omfang er i størrelsesorden 5-10 MNOK per år.

I Oslo og Akershus har Multiconsult blitt tildelt rammeavtale som én av åtte hovedleverandører innen plan- og prosjekteringstjenester. Avtalen omfatter alle sentrale fag innenfor veg, anleggsteknikk areal, miljø, geofag, konstruksjon og elektro. Forventet omfang er i størrelsesorden 8-10 MNOK pr. år.

Solid kunnskap og kapasitet innen samferdselssektoren

I tillegg til de nylig inngåtte avtalene har Multiconsult også tilsvarende rammeavtaler for Statens vegvesen Region vest, Statens vegvesen i Østfold og for Statens vegvesen i Buskerud.

Gjennom disse rammeavtalene vil Multiconsult kunne bidra til å utarbeide gode og effektiv løsninger som sikrer solid utforming. Kontraktene bekrefter vår sterke kompetanse og kapasitet innen transport og infrastruktursektoren, et viktig område for Multiconsult, sier Melhus.