Multiconsult vant viktig terminaloppdrag

Multiconsult har vunnet kontrakten på «Kostnadsberegning KVU terminalfunksjoner Oslofjorden» sammen med Analyse&Strategi og WSP Sverige AB.

7. mai 2015

-Sammen har vi opparbeidet en solid kompetanse på terminaldrift som gjør at vi vinner disse prosjektene, sier Markedssjef Tone Manum.

Multiconsult skal tegne ut og kostnadsestimere de ulike konseptene i prosjektet. Prosjektet er en del av underlaget for ny Nasjonal Transportplan og vil gi viktige føringer for planlegging av rammebetingelsene og lokalisering for godstransporten dersom man skal oppnå mer gods på bane.

Multiconsult er med Analyse Strategi og WSP som underleverandører også ansvarlig for «Utredning av Alnabru fase 2» og har akkurat gjennomført «Utredning og hovedplan for «Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen»».