Multiconsult vant kontrakt for Bondivann og Røyken

Bane NOR har tildelt rådgiverkontrakt for tilpasninger på Bondivann holdeplass og Røyken stasjon i Asker kommune til Multiconsult. Stasjonene skal kunne tas i bruk av nye og lengre lokaltog.

27. september 2023
Bane NOR/Cato A. Mørk

– Vi er glade for å ha fått på plass en rådgiver til dette prosjektet, sier prosjektsjef Kristin Slaaen Rørvik.

– Multiconsult leverte det beste tilbudet, og nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidet. Så snart karensfristen er passert kan vi signere kontrakten.

Kontrakten innebærer å prosjektere for byggeplan, samt å bistå med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utførelsesentrepriser. Stasjonene ved Bondivann og Røyken på Spikkestadbanen skal være klare innen nye togsett skal tas i bruk på lokaltogstrekningene i Oslo-området.

– Vi er svært fornøyde og stolte over å bli tildelt dette oppdraget, som passer godt inn i vår strategi, sier Tor Arne Melhus, markedssjef for Mobilitet & Samferdsel i Multiconsult, som ser frem til et godt samarbeid.

Viktig tiltak
Planen er at nye, lengre lokaltog skal settes i drift i løpet av 2025 og 2026 på L1-pendelen mellom Spikkestad og Lillestrøm. På Spikkestadbanen er det bare Bondivann og Røyken stasjoner som ikke har lange nok plattformer. Det betyr at plattformene på begge holdeplassene må forlenges til 220 meter. Kontrakten har en verdi på 26 millioner kroner for Multiconsult og arbeidet starter nå i 3. kvartal 2023.

– Dette er et viktig tiltak for å gi de reisende på banen en bedre hverdag, sier prosjektsjefen.

De nye togsettene vil gi bedre plass og bedre komfort.