Multiconsult skal utrede Metrobuss Tromsø

Erfaringen med Bussveien i Stavangerregionen var utslagsgivende i konkurransen om å få planlegge nytt kollektivsystem i Tromsø.

29. november 2017

Tromsø kvalifiserer som eneste nordnorske by til å inngå såkalte byvekstavtale med staten. Disse har som mål å redusere biltrafikken, øke kollektivbruken, samt å få flere til å gå og sykle. Fra høsten 2017 til sommeren 2018 skal det gjøres utredninger og vurderinger av et nytt kollektivsystem i Tromsø. Multiconsult skal med dette prosjektet være med på å bidra til at regionen når målene satt i klimaforliket om nullvekst i biltrafikk.

Prosjekt som er midt i blinken for selskapets satsing

Med dette prosjektet styrker Multiconsult sin posisjon som kraftsenter innenfor planlegging av kollektivtransport. Erfaringene med planleggingen av Bussveien i Stavangerregionen har gitt Multiconsult et konkurransefortrinn i forhold til konkurrentene, og ble av Tromsø kommune uttalt at var med på å gjøre Multiconsult til den foretrukne rådgiveren i dette prosjektet.

– Vi er utrolig glad for å kunne få lov til å jobbe med et så spennende prosjekt i Tromsø. At vi igjen har vunnet et stort kollektivplanleggingsprosjekt viser at vi har satset riktig, og er på god vei til å bli den mest foretrukne rådgiveren innenfor kollektiv- og byutviklingsprosjekter sier, oppdragsleder i Multiconsult Espen Eek.

By, samfunn og samferdsel

Gjennom prosjekter i Stavanger og Oslo er Multiconsult kjent med utfordringer i planlegging av et høykvalitets busstilbud. Dette er en prosess som handler om strategisk byutvikling, mer enn et infrastrukturtiltak, da kollektivløsninger har en sterk by-formende kraft.

– Et godt kollektivtilbud må planlegges ut fra den reisendes perspektiv. Løsningene må være enkle og attraktive for de som reiser i Tromsø. Ved siden av bussens framkommelighet setter Multiconsult også fokus på god atkomst for gående til holdeplasser som en del av en positiv reiseopplevelse fra dør til dør. Dette er særlig viktig med de klimatiske forholdene i Tromsø, avslutter Eek.

Metrobuss Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune.

For Multiconsult blir dette et samarbeid på tvers av forretningsenhetene Sør-Vest og Nord, samt datterselskapet Analyse & strategi.

Hovedmål for prosjektet og prinsipper for det framtidige kollektivtilbudet i Tromsø: