Hilde Gillebo, Konserndirektør Energi i Multiconsult (Foto: RedInk)

Multiconsult tildelt to store vannkraftprosjekter i Tanzania

Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) har tildelt Multiconsult to store konsulentkontrakter for prosjektene Rumakali og Ruhudji Hydropower and Tranmission Lines i Tanzania. Prosjektene vil spille en betydelig rolle for å møte landets økende etterspørsel etter strøm.

29. juli 2020

Gjennom prosjektet vil Multiconsult gjennomføre mulighetsstudier, utarbeide konseptuelt design og anbudsdokumenter. I tillegg vil selskapet gjennomføre miljømessige og sosiale konsekvensutredningsstudier for de to foreslåtte vannkraftprosjektene og tilhørende transmisjonslinjer.

Prosjektene skal etter planen starte umiddelbart og planlegges gjennomført innen 3. kvartal 2021. Norplan Tanzania Ltd og Tanzania Photomap Ltd vil fungere som underleverandører til Multiconsult.

Møter Tanzanias økende etterspørsel etter elektrisitet
Rumakali og Rhuhudji-prosjektene ligger begge i Njombe-regionen og kan doble den totale installerte vannkraftkapasiteten i Tanzania, fra 562 MW til 1142 MW.

– Vi er stolte av å delta i energiutviklingen i Tanzania ved å bli tildelt disse store og viktige prosjektene. Vannkraftprosjektene Rumakali og Ruhudji vil ha stor betydning for å møte landets økende etterspørsel etter elektrisitet. Til tross for et enormt vannkraft- og solpotensial, har bare anslagsvis 36,6 prosent av befolkningen i Tanzania tilgang til strøm. Tanzania-regjeringen har imidlertid et mål om å oppnå 75 prosent elektrifisering innen 2035, sier Hilde Gillebo, konserndirektør Energi i Multiconsult.

Lokal kunnskap
Med omfattende spesialistkompetanse på fornybar energi, har Multiconsult i lang tid levert tjenester til en bred portefølje av prosjekter innen fornybar energi i Tanzania.

– Med mer enn 40 års erfaring fra Tanzania er vi glade for å fortsette vårt gode samarbeid med TANESCO om disse viktige prosjektene. Multiconsult har en unik posisjon som gjør det mulig for oss å kombinere vår internasjonale kompetanse med den lokale kompetansen til Norplan Tanzania, og videre bidra til utvikling av ren og fornybar energi i denne regionen, sier Tom Ødegaard, Markedssjef fornybar energi i Multiconsult.

Multiconsults andre nåværende engasjementer i Tanzania inkluderer forskjellige transmisjons-, distribusjonsprosjekter (T&D) og elektrifiseringsprosjekter, inkludert masterplan for landlig elektrifisering, vannressursstyringsprosjekter (WRM), solenergiprosjekter og ESIA-studier. Selskapets siste prosjekter innen vannkraft i Afrika inkluderer Kakono HPP i Tanzania, Mount Coffee i Liberia og andre mindre vannkraftprosjekter i Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia.