Multiconsult til finalen i European Business Awards

Multiconsult har blitt kåret til en av finalistene og mottaker av Ruban d’Honneur i European Business Awards. Mer enn 32.000 selskaper fra 33 land har deltatt i årets utgave av konkurransen.

10. februar 2016

Finalistene er kåret av et panel bestående av nær 200 forretningsledere, politiske ledere, akademikere og gründere – og er plukket ut blant totalt 678 nasjonale mestere som ble kåret i en tidligere utvalgsrunde.

– Det at vi nå er kåret til en av finalistene i sterk europeisk konkurranse, viser at vi også legges merke til som en attraktiv arbeidsgiver internasjonalt. Dette er både inspirerende og en anerkjennelse vi skal bygge videre på, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Totalt konkurreres det innen 11 kategorier og Multiconsult deltar i kategorien «The Employer of the Year». Det er ulike vurderingskriterier innenfor hver kategori, men fellesnevneren er at European Business Awards anerkjenner og belønner fortreffelighet, beste praksis og innovasjoner i hele EU, samt Sveits, Norge, Tyrkia, Serbia og Makedonia.

Alle finalistene skal nå gjennom en omfattende intervjurunde før hovedvinner og vinner av de ulike kategoriene offentliggjøres i en egen seremoni i juni 2016.

Stem på Multiconsult som publikumsfavoritt

Parallelt med den uavhengige jurykonkurransen arrangeres det også en publikumsavstemming som vil bestemme den nasjonale publikumsvinneren for hvert deltagerland. Alle selskapene har sendt inn en video som avstemmingen baseres på.

Stem på Multiconsults video her. Avstemmingen avsluttes 26. februar og vinnerne offentliggjøres 7. mars.

Om European Business Awards

  • Er Europas største og mest betydningsfulle anerkjennelsesprogram på tvers av sektorer
  • Har som primært formål å støtte utviklingen av et sterkere og mer vellykket næringsliv i hele Europa.
  • Er en konkurranse som går over flere ulike trinn gjennom nesten et år
  • Mer enn 32.000 bedrifter fra 33 land deltar
  • Er inndelt i 11 ulike kategorier
  • Arrangeres for niende gang
  • Se mer på www.businessawardseurope.com/