Konsernsjef Grethe Bergly | Bård Gudim/Multiconsult

Multiconsult styrker seg i Sverige

Multiconsult kjøper de svenske konsulentselskapene Helm Connect AB og Helm Project Management og styrker sitt svenske datterselskap Iterio AB med viktig kompetanse. Med Helm-selskapene kan Iterio realisere flere av sine uttalte ambisjoner og dermed kunne ta ytterligere markedsandeler i det svenske markedet.

6. desember 2023
Gaute Christensen

Helm er tekniske rådgivingsselskap som har sin opprinnelse i Stockholm i 2007. Helm Project Management tilbyr tjenester innen prosjekt-, bygge- og prosjekteringsledelse og Helm Connect er spesialisert inn mot koordinering av teknisk infrastruktur i byområder. I dag arbeider 17 medarbeidere i selskapene.

– Oppkjøpet av Helm er en del av våre vekstambisjoner i Sverige gjennom vårt datterselskap Itero. Helm er et veldrevet selskap med mange dyktige medarbeidere. Selskapet vil komplementere Iterio innenfor prosjektledelse og prosjektstøtte. I tillegg vil de bidra til at vi kan tilby markedet nye tjenester som også kan gi synergier i Iterios prosjekter og rammeavtaler, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Iterio har de senere årene hatt et uttalt mål om å utvikle selskapet innen prosjektstøtte og sammen med Helms dyktige medarbeidere vil selskapet utvide kompetansen innen dette området. Med Helms kompetanse innen koordinering av teknisk infrastruktur kan Iterio også realisere ambisjonen om å bygge et nytt forretningsområde innen vann.

– Vi er veldig glade for å slå oss sammen med Helm og ser frem til å innlemme deres kompetanse i vår virksomhet. Helm utfyller oss på best mulig måte både forretningsmessig og kulturelt. Oppkjøpet vil styrke vår posisjon i markedet og gjøre oss i stand til å tilby enda mer omfattende og spesialiserte tjenester til våre kunder, sier Jonas Jonsson, administrerende direktør i Iterio.

Helm blir integrert i Iterio i løpet av første kvartal 2024 og selskapets medarbeidere vil bli samlokalisert med Iterios medarbeidere i Stockholm.


Om Iterio
Iterio er et konsulentselskap innen samfunnsplanlegging og samfunnsbygging. Selskapet tilbyr kunnskapsrike medarbeidere innen prosjektledelse, digital prosjektledelse, geoteknikk, miljø, vannteknikk, trafikk og ITS. Iterio har 125 medarbeidere og holder til i Stockholm, Gøteborg, Malmö, Åre og Umeå. Les mer på www.iterio.se

Om Helm
Konsulentselskap som tilbyr tjenester innen bygg, anlegg og installasjon. Selskapet tilbyr dyktige medarbeidere innen prosjektstøtte og teknisk infrastruktur. Selskapet består av 17 medarbeidere og holder til i Stockholm. For mer informasjon om Helm AB, se www.helm.se