Multiconsult styrker samarbeidet med Handelshøyskolen BI

I fjor inngikk Multiconsult, sammen med Statsbygg, Backegruppen og GK, en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI om et gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser. Ragnhild Kvålshaugen er nå tilsatt i professoratet.

29. september 2016

Gaveprofessoraret har en varighet på tre år, og koordineres av Senter for byggenæringen på BI. Det har en årlig verdi på 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer en gaveforsterkning på 25 prosent fra Kunnskapsdepartementet.

Ønsker å se byggenæringen fra nye vinkler

Kvålshaugen er i dag professor i strategi ved BI. I tillegg er hun professor II ved NTNU, Handelshøyskolen i Trondheim. Ragnhild har omfattende forsknings- og undervisningserfaring som er relevant for gaveprofessoratet. De senere år har Kvålshaugen vært involvert i flere forskningsprosjekter sammen med næringslivet. Hun har i tillegg solid erfaring med å utvikle og gjennomføre utdanningsprogrammer på etter- og videreutdanning.

– Samarbeidsalliansen for gaveprofessoratet er veldig fornøyd med at Ragnhild har sagt ja til professoratet. Hun kjenner byggenæringen, samtidig som hun vil kunne se næringen ut fra andre vinklinger enn det næringen vanligvis gjør selv. Det er et av ønskene bak professoratet, sier Grethe Bergly, konserndirektør og Multiconsults deltager i referansegruppen i Senter for Byggenæringen på BI.

BI blir viktig støtte for videre utvikling av BAE-næringen

Multiconsult har vært aktivt engasjert i Senter for Byggenæringen på BI i de ti årene senteret har eksistert. I disse årene har Multiconsult hatt kontinuerlig deltakelse i senterets referansegruppe, og også hatt lederen for referansegruppen i noen år.

– Mange av byggenæringens utfordringer er tilknyttet ledelse, organisering, innovasjon og økonomi. Gjennom samarbeidet med BI har vi sett verdien av å se utfordringene fra et handelshøyskoleperspektiv. Vi mener også at gaveprofessoratet vil bidra til å videreutvikle det sterke fagmiljøet på BI, slik at de blir en enda viktigere støtte for den videre utviklingen av BAE-næringen, sier Bergly.

Styrker utvikling av metodikk og kompetanse

Gaveprofessoratet vil i Multiconsult bli sett i sammenheng med andre initiativ selskapet har med å effektivisere byggeprosessene.

– Multiconsult har de siste årene investert mye i utvikling av rasjonelle og effektive gjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser, for prosjektering innen forretningsområdene selskapet opererer i. Ved å få tilgang på forskningsbasert kunnskap styrker vi vår utvikling av metodikk og kompetanse, som vil bidra til verdiskaping for våre kunder og samfunnet, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Multiconsult er i tillegg en aktiv partner i BiAet «OSCAR: Verdi for eier og bruker». Amin Haddadi i Multiconsult tar en PhD knyttet mot dette BiAet. Øystein Mæjlander-Larsen er midt i arbeidet med en nærings-PhD for å undersøke hvordan erfaring fra olje- og gassprosjekter kan være relevant for byggeprosessen i BAE-næringen. Multiconsult har også lagt til rette for flere mastergrader relatert til effektive byggeprosesser.