Ålesund | Foto: Jarand Løkeland

Multiconsult styrker Ålesund-kontoret

Multiconsult overtar alle medarbeidere ved Rambølls kontor i Ålesund fra 1. mars 2017. Rambøll har besluttet å avvikle sitt kontor i Ålesund fra samme tidspunkt.

1. mars 2017

I etterkant av Rambølls beslutning om å tone ned sin aktivitet i Ålesund har det vært et mål å finne én felles ny arbeidsgiver for alle de ni medarbeiderne som blir berørt av avviklingen. Samtidig har
Multiconsult hatt et ønske om å styrke bemanningen ved sitt Ålesund-kontor. Løsningen de to selskapene nå har kommet til enighet om er derfor en god løsning for begge parter.

Vi har lenge hatt som mål å øke vår tilstedeværelse i Ålesund gjennom å kunne tilby et bredere utvalg av tjenester lokalt. Dette blir derfor et positivt løft for oss. De vi ansetter utgjør et kompetent team som kompletterer våre eksisterende medarbeidere på en veldig god måte. Vi vil nå få et slagkraftig miljø som vil kunne betjene våre kunder på Nord-Vestlandet på en enda bedre måte enn tidligere, sier Kjell Kristiansen, Multiconsults direktør for forretningsenhet Midt.

Foto: Ole-Petter Thunes, adm.dir. i Rambøll og Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult signerer avtalen

– Tøff konkurranse og en krevende markedssituasjon er blant årsakene til at vi har hatt utfordringer med å sikre tilfredsstillende lønnsomhet i Ålesund. Det er leit å gi slipp på gode medarbeidere, men vi er glade for at vi sammen med Multiconsult nå kan tilby våre ansatte en ordning hvor de blir en del av en solid virksomhet og et større lokalt fagmiljø, forklarer markedsenhetsdirektør Eivind Iden i Rambøll.

Gruppen Multiconsult overtar består av totalt tre sivilingeniører og seks ingeniører. Det samlede miljøet i Ålesund vil nå blant annet dekke fagområder som geoteknikk, miljøgeologi, ingeniørgeologi,
støy/akustikk, brannteknikk, konstruksjonsteknikk, ulike typer utredninger samt styring og ledelse. Dette er et godt utgangspunkt for å supplere med ytterligere strategisk kompetanse i tiden fremover.