Nepalsjekk_1390576

Multiconsult støtter Nepal

Medarbeidere i Multiconsult og selskapet initierte innsamlingsaksjon til Nepal etter jordskjelvkatastrofen som rammet landet. Samlet sum har nå passert 400.000 kr.

9. juni 2015

Multiconsult har og har hatt bånd til Nepal gjennom flere år. Selskapet har både hatt oppdrag og utveksling av medarbeidere gjennom Fredskorpset. Mange i Multiconsult føler ekstra sterkt for situasjonen etter jordskjelvkatastrofen som rammet landet.

– Energiavdelingen i Oslo startet en solidaritetsinnsamling blant medarbeidere til Kirkens Nødhjelp og det viktige bistandsarbeidet de gjør. Hittil har det kommet inn over 400.000 og det gis fremdeles, sier Ryan Glenn Anderson, Seksjonsleder for Energianalyse i Multiconsult. Ansatte i Multiconsult skal være virkelig stolt over dette bidraget, sier Ryan Glenn Anderson, Seksjonsleder for Energianalyse i Multiconsult.

Målet var å samle inn minst kr. 150.000 gjennom et spleiselag der Multiconsult bidrar med 1 krone for hver krone medarbeidere gir til innsamlingen.

Bistå i innsamlingsaksjonen til Nepal her.

Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i Nepal:

• Jobber nå for å sikre tilgang til rent vann og trygge sanitærforhold i de berørte områdene.
• Skal bidra med rent vann til 60.000 mennesker på oppdrag fra FN og UD.
• Første beredskapsteam reiste ut 26.april og forbereder nå Kirkens Nødhjelps nødhjelpsinnsats.
• Sender vann-, sanitær- og hygieneutstyr fra våre lagre i Oslo, Dubai og Malaysia. Hver pakke dekker behovet for rent vann til 5000 mennesker.
• Kirkens Nødhjelps vannrenseutstyr skal rense forurenset elvevann til trygt drikkevann.
• Er i samarbeid med partnerorganisasjoner tilstede med flere hundre hjelpearbeidere.