Multiconsult støtter ingeniører uten grenser

Multiconsult har signert samarbeidsavtale med Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge. Avtalen innebærer å bidra med både økonomi og arbeidskraft.

7. oktober 2013

– Vi er utrolig glad for å ha fått med oss et av de største rådgivende ingeniørselskapene i Norge. Det er stort behov for dyktige ingeniører i utviklingsprosjekter og Multiconsult har mange engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra, sier Luke Dokter, daglig leder i IUG.

Bistår både med økonomi og fagkunnskap

Multiconsult skal samarbeide med Ingeniører Uten Grenser om å utvikle bistandsingeniører som er teknisk kompetente, i tillegg til å ha god kulturell og kontekstuell forståelse. Selskapet vil også yte økonomisk støtte til organisasjonen og bistå med å rekruttere frivillige til IUG sine aktiviteter.

– Vi har kompetanse og erfaring vi kan ta med inn i prosjekter der IUG Norge er involvert. Samarbeidet er også en god anledning for Multiconsult å styrke sitt samfunnsengasjement og en motivasjon for våre ansatte, sier Guri Lindmark, Miljøsjef og leder for samfunnsansvar i Multiconsult.

Opplæring for å bli bistandsingeniør

Gjennom samarbeidsavtalen får ansatte mulighet til å lære hvordan de blir gode bistandsingeniører i utenlandsprosjekter. For medarbeidere som velger å involvere seg i IUG er det en god anledning til å få verdifull kunnskap og erfaring knyttet til internasjonale prosjekter.

– Ved å signere avtalen forplikter Multiconsult seg til å støtte og oppfordre ansatte som søker permisjon for utreise til IUG-oppdrag. Dette inkluderer å dekke gapet mellom aktuelle prosjekters medarbeidergodtgjørelse og medarbeiders gjeldende lønn, sier Lindmark.

Oppfordrer flere ingeniørbedrifter til å bli med

IUG håper å få med flere ingeniører til organisasjonen og vektlegger at det ikke er påkrevet å bidra inn på alle felt, som Multiconsult.

– Alle bidrag blir positivt mottatt. Det er viktig å huske at selv om du ikke kan reise på oppdrag, så er det et stort behov for støtte fra ingeniører hjemmefra, avslutter Dokter.